Omlouvání žáků - Ter.

Tisk

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vám připomenout, že v průběhu povinného distančního vzdělávání

není dotčená povinnost zákonných zástupců dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve výuce
do třech kalendářních dní.

To znamená, že žák je povinný vzdělávat se distančním způsobem v souladu s organizací vyučování v naší škole.

Pokud se tak nestane, je Vaší povinností jej řádně omluvit.