Olympiáda v českém jazyce

Tisk

Školní kolo olympiády v ČJ se konalo 23.11.2017 na pracovišti Tererovo nám. 1. Zúčastnilo se 16 žáků z 9.A (6), 9.B (4) a 9.C ( K. Marjáková, Sabina Lucká, Roman Kurek, Tomáš Stýskala, Nikola Přibíková, Martina Lehká).

Na 1. místě se umístila Kateřina Marjáková

2. místo - žáci FZŠ Tererovo nám.

Do okresního kola postoupila K. Marjáková. 29.1.2018 v DDM Olomouc, Tř. 17. listopadu z 28 žáků ZŠ a víceletých gymnázií se umístila na 6. místě.

Blahopřejeme!