Týden prevence na druhém stupni

Tisk

Ve stejném týdnu jako na prvním stupni se uskutečnil Týden prevence i na stupni druhém. Během celého týdne proběhla řada besed na různá témata prevence rizikového chování. Patřily k nim zejména besedy odborných pracovníků Magistrátu města Olomouce

Na závěr se v pátek uskutečnil projektový den, v němž se jednotlivé ročníky zaměřovaly na specifická témata (např. 6. ročník - závislost kouření, 7. ročník - šikana a některé drogy, 8. ročník - legální a ilegální drogy a jiné závislosti, 9. ročníky - prevence přenosných nemocí, zdravý životní styl).

Během dopoledne žáci pracovali v komunitních kruzích, hráli různé hry podporující spolupráci, sledovali video ukázky se zaměřením na danou problematiku. Na závěr ve skupinách vytvořili zdařilé projektové práce, které byly vystaveny v prostorách školy.

Mgr. Ivana Škarková