Fakultní základní škola Olomouc

Jste zde: Home Školní družina

Školní družinaŠKOLNÍ DRUŽINA

Tisk PDF
skolni_druzina
Školní družina je umístěna v samostatné budově školy. Určena je žákům 1. – 3. třídy. Přijímání žáků do školní družiny se řídí vnitřním předpisem - nařízení ředitele školy, platným od 1. 9. 2013. Ten je k dispozici u vedení školy.
Při pěkném počasí využívají děti školní hřiště. V rámci školní družiny jsou dětem nabízeny zájmové kroužky. Každý rok pořádá školní družina tématické akce pro děti např. Halloweenský karneval, atletické závody družiny na sportovním hřišti školy, literární soutěž a další.  
Děti se pravidelně účastní akcí a soutěží školních družin v Olomouci.

Provoz školní družiny:  

 6.00  -  17.00 hod.

Vychovatelky ŠD:    
1. ODD - pí vych. Magda ŽŮRKOVÁ
2. ODD - pí vych. Ludmila KUČEROVÁ
3. ODD - pí vych. Jana ZEMANOVÁ
4. ODD - pí. vych. Mgr. Eva ZAHRADOVÁ
5. ODD - pí. vych. Lada LUSTYKOVÁ DiS.

Kontakt:                      728 167 093


Řád školní družiny:  Vnitřní řád 

Režim dne:

6. 00  -  8. 00  -   ranní scházení dětí, odpočinkové-rekreační
                            činnosti, stolní, stavebnicov hry, tělovýchovné
                            chvilky
11. 40 - 13. 00 -  relaxační činnost, rekreační činnost, osobní
                            hygiena, oběd
13.00 - 15. 00 -   zájmové činnosti
15.00 - 17. 00 -   individuální příprava, rekreační činnosti,
                            zájmové činnosti