Fakultní základní škola Olomouc

Jste zde: Home Opatření v rámci COVID 19

Banner

Opatření v rámci COVID 19

 

Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

Pravidla online výuky 

Kam dojdu během korona času? 

 

 

Rozhodnutí hejtmana o výkonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu

Vážení rodiče,

dáváme Vám na vědomí aktuální Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje o vykonávání péče o děti a mládež
za nouzového stavu ze dne 2.11.2020 č. 12/2020, které bylo vydáno v návaznosti na usnesení Vlády České
republiky ze dne 30.10.2020 č.1108, kterým se rozšiřuje okruh zákonných zástupců, jejichž dětem a žákům
může být v určenéškole poskytována péče v potřebném rozsahu. Mj. jsou zde zařazení pedagogičtí
a nepedagogičtí pracovníci mateřskýchškol a zaměstnanci zařízení školního stravování.
V Olomouci je určenou školou Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10,
kontaktní osoba Mgr. Lenka Bartáková, tel. 730 874 901.