Fakultní základní škola Olomouc

Jste zde: Home Akce školy Školní rok 2018/2019

Banner

Školní rok 2018/2019

Mikulášská vybíjená

Tisk PDF
7. 12. 2018 - družstva žáků 2. stupně
 

Vánoční jarmark

Tisk PDF

4. 12. 2018

viz fotogalerie

 

Týden prevence na 2. stupni

Tisk PDF

Od 3. 12. – 7. 12. 2018 probíhal na 2. stupni "Týden prevence" zaměřený na rizikové chování (užívání drog, alkohol, gamblerství), na sociálně-patologické jednání ve školním kolektivu (šikana, kyberšikana, agresivita, záškoláctví), na domácí násilí a násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci, na základy všeobecného práva a jeho aplikaci v praxi.

 

 

Projektový den 2. stupně – Osmičkové roky

Tisk PDF

30. 11. 2018

Projektovým dnem „Osmičkové roky“ u nás vyvrcholily oslavy

100 let od vzniku Československa a samostatné republiky.

Zadání pro jednotlivé ročníky:

  • 6. ROČNÍK – projekty k r. 1918 a období do r. 1938
  • 7. ROČNÍK – projekty k r. 1938 a období do r. 1948
  • 8. ROČNÍK – projekty k r. 1948 a období do r. 1968
  • 9. ROČNÍK – projekty k letům 1968, 1989 a doba do r. 2018

Žáci se zaměřili na popis důležitých událostí v jednotlivých letech, na významné a úspěšné osobnosti spojené s těmito událostmi, na oblasti jako móda, film, výtvarné umění, divadlo, sport, objevy  a vynálezy, průmysl (firmy), škola a školství, architektura.

F37_copy

 

Projekty byly následně vystaveny v koridoru školy a hodnoceny učiteli a vybranými žáky z každé třídy 2. stupně.

Z celkem 45 projektů byly vybrány 3 nejlepší:

 1. místo – projekt č. 29 - B. Záhorová, V. Šubová (8. B)

2. místo – projekt č. 5 - A. Slouková, K. Kutá, E. Bílá, J. Nanton, M. Kršková (6.B)

3. místo – projekt č. 21 - T. Konupčíková, K. Filarová, B. Frélichová, A. Horvath, M. Réda (7.B)

 P4     p5      p6

 

 

Mikulášská sbírka

Tisk PDF

Již popáté jsme se zapojili do humanitární sbírky „Zkuste udělat zázrak – Staňte se Mikulášem“, kterou vyhlásilo olomoucké centrum Maltézské pomoci o.p.s..

Množství darů předčilo naše očekávání. Potěšilo nás, že naše děti nemyslí jen na sebe, ale i na ty druhé, ty potřebné.

Všem zúčastněným moc děkujeme!

sbrka1_copy_copy_copy_copysbrka2_copy_copy_copy

 

Týden prevence na 1. stupni

Tisk PDF

V týdnu od 19. 11. – 22. 11. 2018 proběhl na 1. stupni Týden prevence s názvem „Moje třída – moji kamarádi“. Paní učitelky v jednotlivých třídách se zaměřily na zjištění vzájemných vztahů a klimatu ve třídách pomocí her, různých aktivit a dotazníků. V jednotlivých třídách také probíhaly preventivní lekce zajištěné organizací Kappa-Help pod vedením zkušených lektorů.

1. a 2. ročník – Pexeso

3. ročník – Já a zodpovědnost

5. ročník – Bezpečnost v moderním světě techniky

4. ročník navštívil Dramacentrum – preventivní lekce „Kryštofe, neblbni“.

 

viz fotogalerie

 

Soutěž ve skládání vlaštovky a letu

Tisk PDF

12. 10. 2018 žáci ŠD 1. - 5. tříd opět poměřili síly. 

Hodnocené letecké dovednosti: nejdelší let, na cíl, do výšky.

 

Soutěž ve skoku vysokém - ŠD

Tisk PDF
2. 10. 2018 žáci ŠD 2. - 5. tříd zažili výbornou sportovní atmosféru při závodech ve skoku vysokém.
 

Přespolní běh

Tisk PDF

5. 10. 2018 se žáci sportovních tříd zúčastnili přespolního běhu v rámci Branného dne.

Mladší kategorie běžele 3 km, starší 5 km.

 

 

XVIII. ročník branného dne "O putovní pohár..."

Tisk PDF
4. 10. 2018 se v ZOO Olomouc konal XVIII. ročník branného dne "O putovní pohár primátora města Olomouce". Naši žáci se umístili na 10. místě (Jančíková, Neudörfler, Jurenka, Glavan, Kočí).