Fakultní základní škola Olomouc

Jste zde: Home Akce školy Školní rok 2018/2019

Banner

Školní rok 2018/2019

Přednáška pro rodiče

Tisk PDF

Dne 12. 2. 2019 se na naší škole uskutečnila akce pro rodiče našich žáků s názvem

Digitální domorodci a jak jim rozumět.

Lektorka programu, Mgr. Jana Coufalová, se kterou v rámci prevence rizikového chování dlouhodobě spolupracujeme a pořádáme preventivní akce organizace ACET ČR z. s. i pro naše žáky, rodičům představila rizika nadměrného užívání internetu a mobilních telefonů. Zároveň poukázala na možnosti rodičů, jak mohou přispět k přiměřenému a bezpečnějšímu užívání internetu a mobilních telefonů a ochránit tak své děti před nežádoucími vlivy těchto moderních technologií.

 

Turnaj ve florbalu

Tisk PDF

24. 1. 2019 se utkali žáci obou našich pracovišť - Terera i Helsinské.

Umístění:

dívky: 1. místo 9. A, 2. místo 8. A + 8. B, 3. místo 7. A, 4. místo 6. A

mladší chlapci: 1. místo 7. A, 2. místo Helsinská, 3. místo 6. A

starší chlapci: 1. místo Helsinská, 2. místo 9. A, 3. místo 9. B + 8. B

 

Všem účastníkům blahopřejeme.

viz fotogalerie

 

Turnaj v nohejbalu

Tisk PDF

20. 12. 2018 se konal turnaj ve staré tělocvičně, zúčastnily se týmy 2. stupně.

Umístění: 

mladší: 1. místo 6. A, 2. místo 7. A

starší: 1. místo 9. A, 2. místo 8: B + 9. B, 3. místo 8. A, 4. místo 9. B

Celkový vítěz - superfinále mezi 9. A a 6. A: zvítězil tým 6. A :) - Filip Domanský, Antonín Chlebek, David Dofek.

Blahopřejeme.

 

 

Olympiáda z českého jazyka (školní kolo)

Tisk PDF

se konala v úterý 27. 11. 2018 o d 8.00 do 10.00 hod. v učebně přírodopisu.

Účast: celkem 19 žáků 8. a 9. ročníku - z toho 9 žáků z pracoviště Tererovo nám. 1

a 10 žáků z odloučeného pracoviště Helsinská.

Umístění:

1. a 2. místo - Adéla Frumarová a David Tichý (39 bodů)

3. místo - Soňa Lamačová (38 bodů)

Žáci umístění na 1. a 2. místě postupují do okresního kola.

viz fotogalerie

 

Mikulášská vybíjená

Tisk PDF
7. 12. 2018 - družstva žáků 2. stupně
 

Vánoční jarmark

Tisk PDF

4. 12. 2018

viz fotogalerie

 

Týden prevence na 2. stupni

Tisk PDF

Od 3. 12. – 7. 12. 2018 probíhal na 2. stupni "Týden prevence" zaměřený na rizikové chování (užívání drog, alkohol, gamblerství), na sociálně-patologické jednání ve školním kolektivu (šikana, kyberšikana, agresivita, záškoláctví), na domácí násilí a násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci, na základy všeobecného práva a jeho aplikaci v praxi.

 

 

Projektový den 2. stupně – Osmičkové roky

Tisk PDF

30. 11. 2018

Projektovým dnem „Osmičkové roky“ u nás vyvrcholily oslavy

100 let od vzniku Československa a samostatné republiky.

Zadání pro jednotlivé ročníky:

  • 6. ROČNÍK – projekty k r. 1918 a období do r. 1938
  • 7. ROČNÍK – projekty k r. 1938 a období do r. 1948
  • 8. ROČNÍK – projekty k r. 1948 a období do r. 1968
  • 9. ROČNÍK – projekty k letům 1968, 1989 a doba do r. 2018

Žáci se zaměřili na popis důležitých událostí v jednotlivých letech, na významné a úspěšné osobnosti spojené s těmito událostmi, na oblasti jako móda, film, výtvarné umění, divadlo, sport, objevy  a vynálezy, průmysl (firmy), škola a školství, architektura.

F37_copy

 

Projekty byly následně vystaveny v koridoru školy a hodnoceny učiteli a vybranými žáky z každé třídy 2. stupně.

Z celkem 45 projektů byly vybrány 3 nejlepší:

 1. místo – projekt č. 29 - B. Záhorová, V. Šubová (8. B)

2. místo – projekt č. 5 - A. Slouková, K. Kutá, E. Bílá, J. Nanton, M. Kršková (6.B)

3. místo – projekt č. 21 - T. Konupčíková, K. Filarová, B. Frélichová, A. Horvath, M. Réda (7.B)

 P4     p5      p6

 

 

Mikulášská sbírka

Tisk PDF

Již popáté jsme se zapojili do humanitární sbírky „Zkuste udělat zázrak – Staňte se Mikulášem“, kterou vyhlásilo olomoucké centrum Maltézské pomoci o.p.s..

Množství darů předčilo naše očekávání. Potěšilo nás, že naše děti nemyslí jen na sebe, ale i na ty druhé, ty potřebné.

Všem zúčastněným moc děkujeme!

sbrka1_copy_copy_copy_copysbrka2_copy_copy_copy

 

Týden prevence na 1. stupni

Tisk PDF

V týdnu od 19. 11. – 22. 11. 2018 proběhl na 1. stupni Týden prevence s názvem „Moje třída – moji kamarádi“. Paní učitelky v jednotlivých třídách se zaměřily na zjištění vzájemných vztahů a klimatu ve třídách pomocí her, různých aktivit a dotazníků. V jednotlivých třídách také probíhaly preventivní lekce zajištěné organizací Kappa-Help pod vedením zkušených lektorů.

1. a 2. ročník – Pexeso

3. ročník – Já a zodpovědnost

5. ročník – Bezpečnost v moderním světě techniky

4. ročník navštívil Dramacentrum – preventivní lekce „Kryštofe, neblbni“.

 

viz fotogalerie