Fakultní základní škola Olomouc

Jste zde: Home Školní poradenské prac. Školní psycholog Školní psycholog

Banner

Školní psycholog

V rámci školního poradenského pracoviště na naší škole působí školní psycholog.


ZŠ Tererova

Mgr. Alexandra Bobelová

 e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 tel.: 604 512 255, 585 750 187

 

Přítomnost na pracovišti:

 pondělí - pátek: 7.30 - 15.30 hod.

Konzultační hodiny:

 dle potřeby, po domluvě

 

Od 10. února 2020 zde působí částečně i nová školní psycholožka: Mgr. Lenka Krejčí

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

tel.: 739 143 453


 

 

ZŠ Helsinská

 Od 10. února 2020 dochází ke změně na pozici školního psychologa na pracovišti Helsinská. Jako školní psycholog na naší škole nyní pracuje Mgr. Lenka Krejčí.

 Částečně bude na našem pracovišti působit i nadále Mgr. Alexandra Bobelová.

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 tel.:  Mgr. Lenka Krejčí: 739 143 453, 585 413 245 

tel.: Mgr. Alexandra Bobelová : 604 512 255

 

Přítomnost na pracovišti:

 pondělí - pátek : 7:30 - 15:30

Konzultační hodiny:

 dle potřeby, po domluvě

 


 

K případné individuální práci s dítětem, kdy je potřeba zacházet s důvěrnými nebo citlivými údaji o dítěti, je vždy nutný informovaný souhlas rodičů.

 

Školní psycholog může ve škole pracovat se žáky bez informovaného souhlasu rodičů pouze v takových aktivitách, kdy pracuje se skupinou žáků nebo jednotlivcem a jeho činnost má charakter informační, vzdělávací. Jedinou výjimku tvoří krizová intervence, kdy je třeba nejprve zvládnout situaci, která je spojená s ohrožením dítěte nebo případně někoho dalšího vlivem činnosti dítěte. Pak školní psycholog pracuje nejprve s touto událostí a až následně informuje rodiče.

 

Náplň práce školního psychologa:

  • Spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.
  • Podílení se s pedagogy na vytváření podmínek k optimálnímu využití potenciálu dítěte.
  • Podpora vytváření bezpečné atmosféry ve škole.
  • Realizace anonymních anket a dotazníků ve třídách.
  • Poskytování poradenských konzultací pedagogům, žákům a rodičům.
  • Kariérové poradenství žákům.
  • Skupinová práce s žáky.
  • Individuální práce s žákem.
  • Krizová intervence.