Fakultní základní škola Olomouc

Jste zde: Home Školní poradenské prac. Školní psycholog

Banner

Školní psycholog

V rámci školního poradenského pracoviště na naší škole působí školní psycholog.


ZŠ Tererova

 Kontakt: Mgr. Alexandra Bobelová

 e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 tel.: 604 512 255, 585 750 187

 

Přítomnost na pracovišti:

 pondělí: 7.30 - 15.30

 středa: 7.30 - 15.30

 sudé pátky: 7.30 - 15.30

Konzultační hodiny:

 dle potřeby, po domluvě

 

 


ZŠ Helsinská

 Kontakt: Mgr. Zuzana Zavadilová

e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 tel.: 732 532 253, 585 413 245

 

Přítomnost na pracovišti:

 pondělí: 7.30 - 15.30

 středa: 12.00 - 15.30

 čtvrtek: 7.30 - 15.30

Konzultační hodiny:

 dle potřeby, po domluvě

 


 

K případné individuální práci s dítětem, kdy je potřeba zacházet s důvěrnými nebo citlivými údaji o dítěti, je vždy nutný informovaný souhlas rodičů.

 

Školní psycholog může ve škole pracovat se žáky bez informovaného souhlasu rodičů pouze v takových aktivitách, kdy pracuje se skupinou žáků nebo jednotlivcem a jeho činnost má charakter informační, vzdělávací. Jedinou výjimku tvoří krizová intervence, kdy je třeba nejprve zvládnout situaci, která je spojená s ohrožením dítěte nebo případně někoho dalšího vlivem činnosti dítěte. Pak školní psycholog pracuje nejprve s touto událostí a až následně informuje rodiče.

 

Náplň práce školního psychologa:

  • Spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.
  • Podílení se s pedagogy na vytváření podmínek k optimálnímu využití potenciálu dítěte.
  • Podpora vytváření bezpečné atmosféry ve škole.
  • Realizace anonymních anket a dotazníků ve třídách.
  • Poskytování poradenských konzultací pedagogům, žákům a rodičům.
  • Kariérové poradenství žákům.
  • Skupinová práce s žáky.
  • Individuální práce s žákem.
  • Krizová intervence.