Fakultní základní škola Olomouc

Jste zde: Home Školní poradenské prac. Školní psycholog

Banner

Školní psycholog

V rámci školního poradenského pracoviště na naší škole působí školní psycholog.


ZŠ Tererova

 Kontakt: Mgr. Alexandra Bobelová

 e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 tel.: 604 512 255, 585 750 187

 

Přítomnost na pracovišti:

 pondělí: 7.30 - 15.30

 středa: 7.30 - 11.30

 pátek: 7.30 - 15.30

Konzultační hodiny:

 dle potřeby, po domluvě

 

 


ZŠ Helsinská

 Od 1. března 2019 dochází ke změně na pozici školního psychologa na pracovišti Helsinská. Jako školní psycholog na naší škole nyní pracuje Mgr. Alexandra Bobelová.

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 tel.: 604 512 255, 585 413 245 

 

Přítomnost na pracovišti:

 úterý: 7.30 - 15.30

 středa: 11.30 - 15.30

 čtvrtek: 7.30 - 15.30

Konzultační hodiny:

 dle potřeby, po domluvě

 


 

K případné individuální práci s dítětem, kdy je potřeba zacházet s důvěrnými nebo citlivými údaji o dítěti, je vždy nutný informovaný souhlas rodičů.

 

Školní psycholog může ve škole pracovat se žáky bez informovaného souhlasu rodičů pouze v takových aktivitách, kdy pracuje se skupinou žáků nebo jednotlivcem a jeho činnost má charakter informační, vzdělávací. Jedinou výjimku tvoří krizová intervence, kdy je třeba nejprve zvládnout situaci, která je spojená s ohrožením dítěte nebo případně někoho dalšího vlivem činnosti dítěte. Pak školní psycholog pracuje nejprve s touto událostí a až následně informuje rodiče.

 

Náplň práce školního psychologa:

  • Spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.
  • Podílení se s pedagogy na vytváření podmínek k optimálnímu využití potenciálu dítěte.
  • Podpora vytváření bezpečné atmosféry ve škole.
  • Realizace anonymních anket a dotazníků ve třídách.
  • Poskytování poradenských konzultací pedagogům, žákům a rodičům.
  • Kariérové poradenství žákům.
  • Skupinová práce s žáky.
  • Individuální práce s žákem.
  • Krizová intervence.