Fakultní základní škola Olomouc

Jste zde: Home Aktuality

Aktuality ze ZŠ HelsinskáPololetní klasifikace - Hel.

Tisk PDF

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Vlády ČR ze  dne 7. 1. 2021 o prodloužení stávajících opatření
do 22. 1. 2021 pokračujeme i  nadále v současném způsobu výuky beze změn, to znamená prezenční výuka v 1. a 2. ročnících a distanční výuka od 3. do 9. ročníků.

Pololetní klasifikace se uskuteční ve všech ročnících formou známek.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci neproběhnou ve všech třídách klasické třídní schůzky.

Jako alternativu nabízíme možnost projednání pololetní klasifikace formou individuálních setkání. Rodiče, kteří budou mít o tyto konzultace zájem, se jednotlivým vyučujícím ozvou
e-mailem a ti zvolí vhodnou formu on-line komunikace ( e-mail, telefon) nebo individuální osobní setkání.

Klasifikace včetně udělení výchovných opatření a absence bude uzavřena ve středu dne
20. 1. 2021.

Pokud budou školy uzavřeny tak jako dosud i v době předávání výpisů z vysvědčení, budou výpisy z vysvědčení  v  1. a 2. ročníku předány žákům dne 28. 1. 2021.
Žákům 3. až 9. ročníků budou výpisy z vysvědčení předány nejpozději třetí vyučovací den
po nástupu žáků do školy.

Škola má v tomto případě povinnost seznámit vás jako zákonné zástupce s výsledky vzdělávání vašich dětí za 1. pololetí. Toto bude uskutečněno v období od 26.  do 28. 1. 2021 prostřednictvím školního systému Bakaláři.

 

Vedení školy
   

Provoz školy od 4.1.2021 - Hel.

Tisk PDF

Vážení rodiče,

z nařízení Vlády ČR a MŠMT bude na začátku roku 2021 škola v provozu dle informací v následujících odkazech.

 Otevření školy pro 1. a 2. ročník 

 Uzavření školy pro 3. - 9. ročník 

 

 

     

Obnovení prezenční výuky, střídavá výuka na 2. stupni od 30.11.2020 - Hel.

Tisk PDF

Vážení rodiče, 

v odkazech najdete rozpis výuky od 30.listopadu 2020.

 Harmonogram příchodu žáků do školy 

 Rozvrh hodin od 30.11.2020 

 Pokyny ke střídavé výuce pro 6.C 

 Pokyny ke střídavé výuce pro 7.C 

 Pokyny ke střídavé výuce pro 7.D 

 Pokyny ke střídavé výuce pro 8.C 

 Pokyny ke střídavé výuce pro 9.C 

 Střídavá výuka od 30.11.2020 

 

 

Obnovení prezenční výuky na 1. stupni, provoz ŠD od 30.11. 2020 - Hel.

Tisk PDF

Vážení rodiče, 

v odkazech najdete rozpis výuky a ŠD od 30. listopadu 2020.

 Otevření škol 1. - 5. ročník 

 Harmonogram příchodu žáků do školy 

 Rozvrh hodin od 30.11.2020 

 ŠD od 30.11.2020 

 

Otevření škol pro 1. a 2. ročník od 18.11. - Hel.

Tisk PDF

Vážení rodiče,

ve středu dne 18. listopadu 2020 začíná řádná prezenční výuka 1. a 2. tříd. Výuka bude probíhat podle rozvrhu, ale je zakázána tělesná výchova a zpěv. Hodiny TV i HV budou využívány jiným způsobem, nebo pokud to dovolí počasí, chodily by děti na procházku.

Nošení roušek je povinné po celou dobu pobytu ve všech prostorech školy s výjimkou konzumace jídla a nápojů. Proto je nutné, aby děti měly denně alespoň 2 roušky!

Žáci jednotlivých tříd budou mít v určený čas sraz na místech uvedených v tabulce, která
je přílohou tohoto sdělení.

Třídní učitelky budou děti na daných místech vždy ráno očekávat a potom odejdou společně
do třídy. Děti, které chodí do ranní družiny, přivedou na vyučování paní vychovatelky. Nezapomeňte prosím na čipy, děti je budou potřebovat ve školní jídelně. Docházkový systém bude zatím mimo provoz. Děti, které chodily na obědy před uzavřením škol, budou mít obědy hromadně opět přihlášené. Pokud dítě na obědy nebude chodit (nemoc atd.), musíte jej sami ze stravování odhlásit ve školní jídelně (telefonicky, mailem).

 

Provoz školní družiny bude běžný (dle platných přihlášek), děti budou stabilně v jednom oddělení.

 

Věříme, že takto nastavená opatření v naší škole budou fungovat a vše společně zvládneme.

Děkujeme za spolupráci.                                                                Vedení školy a třídní učitelky

 

 Časový harmonogram 

 

Doporučení MŠMT na podzimní prázdniny - Hel.

Tisk PDF

Leták pro 1. stupeň

Leták pro 2. stupeň

   
Strana 1 z 4