Fakultní základní škola Olomouc

Jste zde: Home Aktuality

Aktuality ze ZŠ HelsinskáŘeditelské volno - Hel.

Tisk PDF

Na den 2. 10. 2020 ředitel školy vyhlašuje z důvodu zhoršené epidemiologické situace

a konání voleb ř e d i t e l s k é   v o l n o.

 

Žáci 1. stupně, kteří pravidelně navštěvují ŠD, mají možnost využít školní družinu v době

od 6:00 do 17:00, nedružinoví pouze v době výuky (8:00 až 11:40, příp. 12:35 hod.)

a poobědvat ve školní jídelně.

Upozorňujeme, že dle Školského zákona č.561/2004 Sb. § 119 žáci nemají v době

ředitelského volna nárok na zvýhodněné stravování, musí zaplatit za oběd plnou cenu.

Žáci platí 69,- Kč/1 oběd, obědy jsou automaticky odhlášeny.

Pokud bude dítě pobývat v ŠD, musí si rodiče přihlásit oběd sami.

V případě malého zájmu nebude provoz ŠD dne 2. 10. 2020 zajištěn.


Provoz školní družiny v den ředitelského volna:   pátek 2. 10. 2020

pracoviště Helsinská 6

 

- v době od 6:00 do 17:00 hod. (nedružinoví 8:00 až 12:35 hod.) v prostorách školní družiny. 

 

Obědy si v kanceláři školní jídelny zajišťují rodiče sami (tel. 585 427 342).

 

Branný den - Hel.

Tisk PDF

Na den 25.9.2020 (pátek) ředitel školy vyhlašuje BRANNÝ DEN, který se bude konat

pro 1. stupeň v době od 8:00 - 10:30 hod.

pro 2. stupeň v době od 8:00 - 11:30 hod.

Provoz ŠD bude v běžném režimu, tj. 6:00 - 17:00 hod.

Žádáme všechny rodiče, aby zajistili, že jejich děti budou náležitě oblečeny a obuty

dle klimatických podmínek.

V případě, že vaše dítě pociťuje jakékoliv zdravotní obtíže, doporučujeme

ponechat jej preventivně doma.

 

Vánoční focení Photodienst - Hel.

Tisk PDF

Vážení rodiče, 

vánoční focení firmou Photodienst proběhne 30.9.2020 od 8:00.

Cena za sérii fotografií portrénu + celé postavy je 290,-

(v případě focení sourozenců + 40,-).

Předběžný zájem hlaste třídní učitelce.

Motiv:

zlate_vanoce_holka

 

Nařízení MZČR - Hel.

Tisk PDF

Vážení rodiče, 

na základě dnešníjho nařízení Ministerstva zdravotnictví České republiky musí žáci v celé ČR

nosit roušku i během vyučování (po celou dobu pobytu v budovách školy).

Výjimku budou mít pouze žáci 1. stupně ZŠ. Proto je nutné, aby žáci měli s sebou

denně minimálně 2 roušky.

Kdo z žáků 1. stupně bude chtít nosit roušku po celou dobu, škola to bude samozřejmě

akceptovat.

Vedení školy

 

 

Informace pro rodiče - k distanční výuce

Tisk PDF

Vážení rodiče,

v případě uzavření třídy nebo školy na dobu delší než jeden týden bude probíhat povinná distanční výuka.

K její realizaci vašemu dítěti stačí PC, NOTEBOOK, IPAD, CHYTRÝ TELEFON,

případně jakékoliv zařízení připojené k internetu, které může mít vaše domácnost k dispozici

a můžete jej sdílet společně s vaším dítětem, případně s dalšími sourozenci dítěte.

Prosím sdělte nám formou níže uvedené návratky závažné důvody, které by bránily

vašemu dítěti v povinné distanční výuce.

Děkujeme za spolupráci a přejeme Vám pevné zdraví.

Vedení školy

 

NÁVRATKA

 

 

Roušky - Hel.

Tisk PDF

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás upozornit, že bez roušky nebudou Vaše děti vpuštěny do školy.

V případě, že Vaše dítě nebude mít roušku, budeme Vás kontaktovat, abyste dětem

roušku obratem zajistili.

Děkujeme za spolupráci.

Vedení školy

 

Informace pro deváťáky

Tisk PDF
Informace výchovných poradkyň k volbě povolání
 

Roušky ve škole - Hel.

Tisk PDF

Od 10.9.2020 platí nařízení MZd o povinnosti nošení roušek ve vnitřních prostorách budov.

Nařízení platí i pro školy. Žáci si budou moci sundat roušku pouze ve třídě, v jídelně a v tělocvičně.

Děkujeme rodičům, že vybavili své děti rouškami již dnes.

Vedení školy

 

Fond pomoci olomouckým dětem - Hel.

Tisk PDF

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení výzvy v roce 2020 pro podávání žádostí o podporu na kroužky,

společensko-kulturní akce, školu v přírodě, lyžařský výcvik a další volnočasové aktivity žáků

základních škol z Fondu pomoci olomouckým dětem.

Podrobnější informace naleznete zde:

Dopis rodičům

Statut fondu

Výzva Fondu pomoci dětem

Žádost z Fondu pomoci dětem

 

 

Pokyn ke stravování ve školní jídelně

Tisk PDF

Vážení rodiče,

vedení školy po zhodnocení všech skutečností a technických možností školy následně rozhodlo,

že nošení vlastních příborů na obědy ve školní jídelně bude pro děti dobrovolné. Škola bude

i nadále příbory zajišťovat.

Pokud si budou Vaše děti vlastní příbory nosit, dbejte doma prosím na jejich každodenní umytí.

Děkujeme za pochopení.                                                                                   Vedení školy

 
Strana 1 z 7