Fakultní základní škola Olomouc

Jste zde: Home Aktuality

Aktuality ze ZŠ HelsinskáFond pomoci olomouckým dětem (Hel.)

Tisk PDF

Vážení rodiče,

Statutární město Olomouc vyhlásilo 1. výzvu v roce 2022 pro podávání žádostí o podporu na volnočasové aktivity žáků základních škol.

Podrobné informace najdete v odkazech níže:

Informace pro rodiče

Statut fondu pomoci

Výzva 1/2022

Žádost z Fondu pomoci 01/2022

 

Fond pomoci olomouckým dětem

Tisk PDF

Vážení rodiče,

 

statutární město Olomouc vyhlašuje 1. výzvu roku 2022 k podávání žádostí o podporu z Fondu pomoci olomouckým dětem.

O podporu mohou žádat zákonní zástupci nebo osoby odpovědné za výchovu žáků plnících povinnou školní docházku dle čl. 4 Statutu Fondu pomoci.

 

Dopis pro rodiče

Statut Fondu pomoci

Výzva 1 - 2022

Žádost z Fondu pomoci

 

Co dělat, když má vaše dítě pozitivní test? - Hel.

Tisk PDF
 Informace jak postupovat při pozitivním AG/PCR testu 
   

Antigenní testování v lednu 2022 - Hel.

Tisk PDF

Vážení rodiče,


na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách bude testování od 3. ledna 2022 v naší škole probíhat takto:

 • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek;
 • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí
 • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
 • v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

Testování se týká všech žáků a zaměstnanců školy.

V případě, že dojde ke změnám v testování či dalších opatřeních, Vás budeme obratem informovat. 

Děkujeme za spolupráci.

Vedení školy

 

Informace pro rodiče - stravné

Tisk PDF

OD 1. 1. 2022 SE MĚNÍ CENA STRAVNÉHO:

 

ŽÁCI 7 – 10 LET koef. 0,6                    28,- Kč

ŽÁCI 11 – 14 LET koef. 0,7                  32,- Kč

ŽÁCI 15 LET A VÍCE koef. 0,8             37,- Kč

 

 

VESELÁ ALENA

Vedoucí ŠJ

 

Zkuste udělat zázrak, staňte se Mikulášem

Tisk PDF

Vážení rodiče, 

naše škola se opět zapojila do charitativní sbírky, kterou pořádá Maltézská pomoc, o.p.s.

Sbírka již probíhá ve vestibulu naší školy a bude ukončena ve čtvrtek 2.12., v pátek 3.12. budou vybrané věci předány charitě.

 Letáček s více informacemi 

 

Děkujeme za spolupráci

 

Konzultační schůzky

Tisk PDF

Vážení rodiče,

zasíláme Vám informace ke konzultačním třídním schůzkám před pololetním hodnocením výsledků vzdělávání a chování žáků. Termín konzultací jsme nastavili tak, abyste měli potřebné informace s předstihem a aby žáci měli dostatek času si známky úspěšně uzavřít.
Před termínem konzultací se prosím podívejte do elektronické žákovské knížky v programu Bakaláři na prospěch svého dítěte. Pokud shledáte, že Vaše dítě prospěchové problémy nemá, nemusíte se vzhledem k proticovidovým opatřením konzultací zúčastnit.

Konzultační třídní schůzky se budou s ohledem na hygienická opatření konat v měsíci prosinci následovně:

 1. Dne 2. 12. 2021 v době 15:30 - 18:00 hodin se konají prezenční třídní schůzky určené  
  pouze plně očkovaným zákonným zástupcům nebo těm, kteří prodělali onemocnění covid-19 před méně než 180 dny. Všichni zákonní zástupci budou muset po celou dobu pobytu ve škole používat respirátor. U hlavního vchodu do školy se bude nutné prokázat platným certifikátem o očkování nebo prodělání nemoci - v listinné či elektronické podobě. Bez platného certifikátu nebude nikdo do školy vpuštěn. Zároveň žádáme, aby se konzultací zúčastnil pouze jeden zákonný zástupce žáka bez jakéhokoliv doprovodu.
 2. Ostatní zákonní zástupci budou mít možnost kontaktovat v týdnu od 6. do 10. 12. 2021 vyučující daného „problematického“ předmětu elektronicky prostřednictvím e-mailu. Kontakty na všechny vyučující jsou na webových stránkách školy. Pokud tak neučiní zákonní zástupci, v případě opravdu velmi závažných problémů je bude v ojedinělých případech kontaktovat sám vyučující. Vyučující si také domluví způsob následné individuální elektronické konzultace.

 

Vedení školy

 

Další testování žáků

Tisk PDF

Vážení rodiče,

dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do školského rejstříku.

Testování proběhne stejným způsobem jako 8. a 15.11. 2021. Opět půjde o neinvazivní antigenní testy s odběrem pouze z přední části nosu.


Testovat  se nemusí žáci s potvrzením OTN, tj.:

 1. žáci s ukončeným očkováním (min. 14 dní po druhé vakcíně v případě 2fázové vakcíny, min. 14 po 1. dávce v případě 1fázové vakcíny),
 2. žáci s negativním výsledkem testu z  akreditovaných odběrových míst,
 3. žáci s potvrzením o prodělané nemoci (méně než 180 dní od pozitivního testu).

Někteří žáci již potvrzení OTN odevzdali, ale pokud máte potvrzení nové, je potřebné jej odevzdat

ve škole zase v listinné podobě.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

Vedení školy

 

Portál Proškoly.cz

Tisk PDF

Vážení rodiče,

 

žáci naší školy mají nyní možnost bezplatně využívat portál Proškoly.cz, který nabízí ucelenou řadu výukových testů, pracovních listů, kvízů a formulářů nejen pro základní školy. Veškeré materiály jsou dostupné z každého počítače, tabletu nebo chytrého telefonu připojeného k internetu.

Přístupová jména a hesla budou vašim dětem předána prostřednictvím třídních učitelů.

 
Strana 1 z 3