Fakultní základní škola Olomouc

Jste zde: Home Aktuality

Aktuality ze ZŠ HelsinskáInformace o přijímacích zkouškách a souvisejícím testováním - Hel.

Tisk PDF

 Informace o přijímacích zkouškách a souvisejícím testováním 

 

 Návratka 

 

Informace k úpravě termínů jednotných přijímacích zkoušek - Hel.

Tisk PDF
 Úprava termínů přijímacích zkoušek 
 

Podání žádosti o přijetí do 1.ročníku - Hel.

Tisk PDF
   Informace k podání žádosti   
 

Den otevřených dveří (Hel.)

Tisk PDF

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Den otevřených dveří, který byl plánován na sobotu 27. března, se z důvodu špatné epidemické situace NEBUDE KONAT.

Rovněž plánované neformální setkání zapsaných dětí a učitelek 1. stupně ve dnech 12. a 13. dubna 2021 se z důvodu epidemické situace NEUSKUTEČNÍ.

Pokud to situace dovolí, proběhlo by setkání před koncem školního roku.

Na měsíc červen  2021 je plánovaná také schůzka rodičů budoucích prvňáčků s vedením školy a třídními učitelkami.

Termín schůzky bude v dostatečném předstihu upřesněn.

 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 - Hel.

Tisk PDF

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

školního roku 2021/2022 proběhne na FZŠ Tererovo nám. 1 i na odloučeném pracovišti Helsinská 6 ve dnech

1. až 11. dubna 2021, a to pouze ELEKTRONICKY.

Vlastnoručně podepsanou žádost o zápis dítěte do 1. ročníku nebo o odklad povinné školní docházky bude nutné doručit do školy. Tato žádost o zápis se vám vygeneruje při online zápisu.

 

Pokud již máte zprávy ze školských poradenských zařízení (PPP OK nebo SPC), je nutné je k zápisu doložit - doručit do školy.

žádosti o odklad povinné školní docházky je potřeba doložit dva dokumenty:

1)  doporučení školského poradenského zařízení (PPP OK nebo SPC)

2)  doporučení pediatra či lékaře specialisty (např. klinického psychologa)

Na každém pracovišti budou otevřeny 2 třídy s maximálním počtem 28 žáků v každé třídě.

 

Další pokyny budou upřesněny před samotným zápisem v záložce ZÁPISY ONLINE.

 Další informace 

 Desatero  

 Desatero pro rodiče 

 Doporučení pro zákonné zástupce 

 Kontakty na PPP a SPC 

  Kritéria pro přijetí   

 Máte doma předškoláka? 

 Obsah zápisu 

 Odklad povinné školní docházky 

 Povinné školní vzdělávání 

 Požadavky k zápisu 

 Předčasné zaškolení 

 Spádový obvod 

 Školní desatero 

 Upozornění zřizovatele školy 

 

Rozhodnutí Vlády a MŠMT - Hel.

Tisk PDF

Rozhodnutím Vlády a MŠMT ČR je škola od 1. března 2021 až do odvolání uzavřena pro všechny žáky. Ve všech ročnících bude probíhat povinná distanční výuka. Školní družina je rovněž uzavřena. 
Děti přihlášené ke stravování si mohou oběd vyzvednout. Výdej obědů bude možný pouze do jídlonosičů a pro obě pracoviště školy (Terera i Helsinská) se budou obědy vydávat v době od 11:00 do 11:45 hod. a potom v době od 12:30 do 13:00 hod. na pracovišti Terera - boční vchod do ŠJ (od MŠ).

Jsou umožněny pouze individuální konzultace (1 žák a 1 pedagog), ale vždy po předchozí domluvě.

Vedení školy

 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 - Hel.

Tisk PDF

Zápis do první třídy pro školní rok 2021/2022 proběhne elektronickou formou (online zápis), a to ve dnech 1. - 11.dubna 2021.

Veškeré podrobné informace budou zveřejněny na začátku měsíce března 2021.

   

Důležité informace k přijímacímu řízení

Tisk PDF

 

Informace k přihláškám - leden 2021

Dotazník pro tisk přihlášek 2020/2021

 

Distanční vzdělávání 3. - 9. ročník - postup školy (Hel.)

Tisk PDF

Vážení rodiče,

z nařízení Vlády ČR a MŠMT ČR probíhá vzdělávání distančním způsobem. Toto distanční vzdělávání je povinné. Žáci k této výuce využívají PC, notebooky, tablety, mobilní telefony a jiná podobná zařízení.

V případě, že žák z technických důvodů nemůže během distančního vzdělávání pracovat, musí tuto skutečnost prostřednictvím Vás jako zákonných zástupců ohlásit škole. V tom případě má žák povinnost dostavit se na vyzvání vyučujícího do školy a vyzvednout si výukové materiály připravené v tištěné podobě. Vyučující zároveň žákovi sdělí termín pro odevzdání vypracovaných materiálů, které žák odevzdá zpět do školy.

V případě, že žák při distančním vzdělávání nepracuje, vymlouvá se na technické potíže nebo výuku nezvládá, je rovněž povinen se na vyzvání školy dostavit na konzultaci, na které bude individuálně pracovat v předem určenou dobu s příslušným vyučujícím daného předmětu. Pokud by se žák na takto stanovenou konzultaci bez předchozí omluvy zákonným zástupcem nedostavil, bude doba konzultace považována za neomluvenou absenci.

Distanční vzdělávání je povinné, proto pokud žák nevyužije ani jedné z výše uvedených možností distanční výuky, bude jeho práce hodnocena známkou 5 (nedostatečnou).

Na základě dosavadních zkušeností bylo zjištěno, že někteří žáci záměrně vypínají ostatním žákům nebo pedagogům zvuk, do výuky se nepřihlašují, po přihlášení se výuky neúčastní nebo jinak narušují výuku. V těchto případech bude postupováno v souladu se školním řádem a žákům může být uděleno výchovné opatření. Navíc tito žáci budou povinni dostavit se do školy k povinným konzultacím.

Škola má povinnost seznámit Vás jako zákonné zástupce s výsledky pololetní klasifikace Vašeho dítěte. Proto Vám v příloze posíláme podrobný návod, jak se ve školním informačním systému Bakaláři můžete s pololetní klasifikací svého dítěte seznámit.

Vedení školy

 
Strana 1 z 5