Fakultní základní škola Olomouc

Jste zde: Home Aktuality

Aktuality ze ZŠ HelsinskáZkrácené vyučování

Tisk PDF

V pátek 12. 10. 2018 bude zkrácené vyučování:

  • 1. stupeň do 11.40 hod.
  • 2. stupeň do 12.35 hod.

Výdej obědů do 13.00 hod.!

 

Konzultační hodiny - Helsinská

Tisk PDF
 Přehled konzultačních hodin na pracovišti Helsinská. 
 

Třídní schůzky - Hel.

Tisk PDF

Společné třídní schůzky se konají

pro pracoviště Helsinská - 13.9.2018 od 16:30 (do 18:00)

schůzka důvěrníků tříd v 15:30.

 

Školní rok 2018/2019

Tisk PDF

slavnostní zahájení školního roku

3.9.2018

s třídními učiteli ve třídách

8:00 - 9:45

oběd ve školní jídelně

1. st. od 10:00

2. st. následuje po 1. stupni

výdej obědů pouze do 11:30.

 

Pomůcky pro 1. třídu

Tisk PDF
Zde najdete seznam pomůcek, které je potřeba pořídit dětem do 1.třídy.
 

Úřední hodiny v době letních prázdnin - Hel.

Tisk PDF

V době letních prázdnin budou úřední hodiny na pracovišti Helsinská 6 v pondělí 2. 7. 2018 a 9. 7. 2018 vždy od 8:00 do 10:00 hod.

Jiný termín je možný po předchozí domluvě na tel. čísle p. zástupkyně PaedDr. Evy Buchtové - 733 735 293.

 

Informace k GDPR - Hel.

Tisk PDF

Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, je příspěvkovou organizací Statutárního města Olomouc, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání dětí a žáků.

Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1 zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1 je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

 

  1. zápis k základnímu vzdělávání,
  2. zajištění základního vzdělávání,
  3. zájmové vzdělávání ve školní družině.

Kontaktní adresa správce:

Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1,779 00 Olomouc

IČ: 70234019, telefon: +420 585 413 262, e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , ID datové schránky: dx4kkcy

Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1 na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583 (radnice), 779 11 Olomouc, telefon: +420 588 488 603, e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , ID datové schránky:

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Fakultní základní školu Olomouc, Tererovo nám. 1 vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Fakultní základní školou Olomouc, Tererovo nám. 1 a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

   

Docházkový systém

Tisk PDF

Vážení rodiče,

web k hlášení docházky (systém čipů) používáme pouze pro oznámení ze strany školy, že se Vaše dítě nedostavilo do výuky. V žádném případě neslouží k psaní omluvenek či vzkazů. K tomuto účelu využívejte emailovou adresu třídního učitele.

Vedení školy

 

Návrh rozpočtu FZŠ Tererovo nám. 1

Tisk PDF

 Návrh rozpočtu 2018 

 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019 - 2020 

 
Strana 1 z 2