Fakultní základní škola Olomouc

Jste zde: Home Projekty

Projekty ZŠ Helsinská

Projekt Místního akčního plánování v Olomouci

Výsledek obrázku pro logo evropská unie evropské strukturální a investiční fondy

Naše škola se zapojena do projektu Místního akčního plánování v Olomouci. Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči. Naše škola se bude moci zapojovat do aktivit na podporu čtenářské a matematické pre/gramotnosti, aktivit na podporu zručnosti a kreativity a čerpat teoretické i praktické informace k inkluzi ve všech jejích podobách. Více informací o projektu najdete na webu  http://map.olomouc.eu/. Pro neformální diskuzi o školství a vzdělávání mezi rodiči, učiteli a dalšími aktéry z Olomouce jsou určeny Facebookové stránky (MAP Olomouc).
 


Projekt Podpora vzdělávání na FZŠ Tererovo nám. 1

Tisk PDF

Od 1. 3. 2017 zahajuje FZŠ Terera realizaci projektu Podpora vzdělávání na FZŠ Tererovo náměstí 1

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003642

Projekt je realizován v rámci výzvy PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO FINANCOVÁNÍ, ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 1 847 776,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím personálního posílení pozice školního psychologa a školního asistenta a také prostředky na další vybavení školy.

Projekt PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO FINANCOVÁNÍ. ŠABLONY PRO FZŠ Terera pod číslem  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003642 je spolufinancován Evropskou unií.