Fakultní základní škola Olomouc

Jste zde: Home O škole Projekty

Projekty

Projekt Místního akčního plánování v Olomouci

Výsledek obrázku pro logo evropská unie evropské strukturální a investiční fondy

Naše škola se zapojena do projektu Místního akčního plánování v Olomouci. Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči. Naše škola se bude moci zapojovat do aktivit na podporu čtenářské a matematické pre/gramotnosti, aktivit na podporu zručnosti a kreativity a čerpat teoretické i praktické informace k inkluzi ve všech jejích podobách. Více informací o projektu najdete na webu  http://map.olomouc.eu/. Pro neformální diskuzi o školství a vzdělávání mezi rodiči, učiteli a dalšími aktéry z Olomouce jsou určeny Facebookové stránky (MAP Olomouc).Patronem žáka v Africe

Tisk PDF

Přispíváme na vzdělání

V Africe žije mnoho dětí, které nemají přístup ke vzdělání. Naši žáci podporují vzdělání Evanse Okoth z Lenana        Slumu v Keňi. Evans

evans2

 

Týden prevence

Tisk PDF

V týdnu od 10. 12.  do 14. 12.  2012 se na naší škole konal Týden prevence.          Fotografie

Projektový den - 1. stupně

V týdnu od 10. 12. do 14. 12. 2012 proběhl na 1. stupni naší školy „Týden prevence“, zakončený v pátek projektovým dnem. Během tohoto týdne jsme se zaměřili především na prevenci šikany. Hráli jsme hry a dělali různé aktivity na rozvoj spolupráce, komunikace, důvěry a sebepoznání (např. Strážný anděl, Pravda a lež, Vláčky, Pavoučí síť, Stromeček splněných přání, Jak se znám, Koště, Upír aj.).
IMG_0791

 

Zjišťovali jsme vztahy ve třídě pomoci rozhovoru, „Lodiček“ nebo dotazníkového šetření. Dále jsme zpracovávali výtvarné projekty -  např. Strom přátelství, Strom duchů, Písmenko poznání aj. V keramice jsme vyráběli talisman štěstí a přátelství.

Děti si tento týden užily zajímavých her a snad si i uvědomily, co dělat, aby jim ve třídě bylo příjemně. Učily se vzájemnému respektu a sebepoznání. Doufám, že se nám povedlo splnit motto letošního šk. roku:  „Raději dřív, než pozdě“.

Výtvarné projekty si každá třída vystaví ve třídě nebo pavilonu.

Děkuji všem pedagogům.

Vypracovala: Mgr. Jitka Koubová

Projektový den - 2. stupně

Na druhém stupni proběhl projektový den s názvem Raději dřív, než pozdě se zaměřením na nejrůznější  témata sociálně patologických jevů. Témata nebyla nikterak povzbudivá. Žáci se zabývali jevy, které je mohou v životě dost podstatně ohrozit. Rozhodnutí vždy záleží na jedinci, co se svým životem udělá. Je ale dobré vědět, co nás čeká, staneme-li se např. drogově závislými.
IMG_0843

 

Šesté ročníky se věnovaly závislosti kouření. Připravovaly si projektové práce o tom, proč lidé vůbec kouří, proč začíná kouřit mladý člověk - často i děti mladší deseti let, jaký vliv má kouření na naše zdraví (respektive jaké nemoci mohou člověka potkat, když se závislosti na cigaretách nedokáže zbavit), jaké jsou možnosti prevence této závislosti a jaké výhody přináší „nekouření“.

Sedmé ročníky řešily problém, co se šikanou, co vůbec je a není šikana, kdo je agresor a kdo je oběť, jaká je možnost se bránit a jak šikanu řešit. Nebezpečím se v poslední době stává i tzv. kyberšikana.

Osmý ročník se věnoval problematice drogové závislosti - co je to droga a k čemu slouží, jaké jsou možnosti léčení, kde hledat pomoc, stanu-li se závislým, jaká je prevence proti HIV pozitivitě a onemocnění žloutenkou.

Devátý ročník se blíže zaměřil na onemocnění AIDS, způsob přenosu této nemoci, možnosti léčby, ale zejména prevenci. „Zmapoval“ i údaje rozšíření HIV v Česku a ve světě a sledoval výskyt AIDS u slavných osobností.

Vypracovala: Mgr. Ivana Škarková


 

Inovace výuky angličtiny s podporou informačních technologií

Tisk PDF
logo_eu_barevne

 

 

 

 

 

Naše škola se na začátku školního roku 2012/2013 zapojila do projektu Inovace výuky angličtiny s podporou informačních technologií, jež je realizován občanským sdružením EUFORALL a je financován z prostředků Evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu České republiky.

Více informací   zde  .

 

Fotografická soutěž - Olomoucké baroko

Tisk PDF

DSC05410Žáci 9. A se zúčastnili soutěže Olomoucké baroko, kterou pořádalo Muzeum umění Olomouc. Úkolem bylo vyfotit Všechny tváře baroka. Soutěžní fotografie s barokními olomouckými památkami musely být odevzdány do konce listopadu ve zvoleném formátu. Soutěže se zúčastnili: Jakub Bluma, Lukáš Žovinec, Kristýna Krausová, Iveta Valentová, Kateřina Vendrická a Eva Okrouhlá. Celá třída vytvořila "projekt" ze zbylých fotografií velikosti A1 a doručili ho společně s fotkami do Arcidicézního muzea.

Výsledky soutěže byly skvělé.

1. místo v kategorii žáků II. stupně obsadil Jakub Bluma se snímkem "Oltář v náručí"

3. místo v kategorii žáků II. stupně obsadila Kristýna Krausová se snímkem "Stíny ohně"

Vítězové byli pozváni na vernisíž výstavy do Café 87 dne 9. 12. 2011 v 18. 30 hodin, kde si převzali ceny.

 

Malpy plačtivé

Tisk PDF

Naše škola přispívá na Malpy plačtivé, které žijí v ZOO na Svatém Kopečku.opice_malpa

Olomoucká zoo je jediná v tuzemsku, která tento druh chová. Chovají se zde od roku 2004. Skupina pochází od soukromého chovatele. Malpy jsou opice žijící v jihoamerických pralesech. Opice jsou všežravé. Kromě ovoce, zeleniny a různých semen dostávají také hmyz a malé obratlovce.

Při školních akcích mají žáci vstup do ZOO zdarma. Každoročně pro nás zaměstnanci ZOO chystají projekty ke dni Země.

 

Tererka má talenty

Tisk PDF
talent
25. 6. 2010 se konala přehlídka tanečních, hudebních a pěveckých vystoupení žáků 1. a 2. stupně v prostorách nové tělocvičny. Přehlídka nebyla soutěžní. Na závěr byli všichni odměněni malou sladkostí. Součástí dopoledního programu bylo také vyhlášení celoroční soutěže o nejúspěšnější žáky v oblasti výuky, sportu a kultury.
 

Den Země

Tisk PDF
Den_ZemDne 22. 4. 2010 proběhl na škole projektový den ke Dni Země. Zúčastnili se jej všichni žáci 1. stupně. Letošní ročník proběhl pod heslem " Země je i za humny." Žáci pracovali ve skupinkách podle časového harmonogramu jednotlivými míst yz našeho okolí - např. Tovačovské rybníky, Jeskyně, Velký Kosíř, Litovelské pomoraví, ZOO, atd. - zde získávali razítka do svého průkazu cestovatele. Žáci tak poznali chráněná přírodní společenství, chráněné lokality, živočichy. Celý projekt byl završen výstavou projektových prací jednotlivých tříd v koridoru školy.
 

LOS SPRINTOS TERERKOS

Tisk PDF

2010_01_15_bezky_119
27. 2. 2009 proběhl na škole 1. ročník soutěže v běhu na lyžích "LOS SPRINTOS TERERKOS".

Závodu se účastní žáci 5. - 9. tříd. Soutěží se na školním hřišti. Žáci se mohou zapojit jak do kategorie jednotliviců, tak do kategorie štafet, kde měří síly i se svými učiteli. Protože měl první ročník závodu velký úspěch, stalo se již tradicí pořádání zimních závodů. Od června 2010 pořádá škola i letní hry Los Sprintos Tererkos (závody v atletice).

 
Strana 2 z 2