Fakultní základní škola Olomouc

Jste zde: Home Aktuality

Aktuality ze ZŠ Tererovo náměstí

Školní rok 2018/2019

Tisk PDF

Slavnostní zahájení školního roku je 3. 9. 2018:

  •  8:00 - 9:45 hod. s třídními učiteli ve třídách
  •  oběd ve školní jídelně:
                     1. st. od 10:00 hod.

                     2. st. následuje po 1. stupni

                     výdej obědů pouze do 11:30 hod.!

 

Čipy budou v provozu od čtvrtka 6. 9. 2018!

 

Pomůcky pro 1. třídu

Tisk PDF
 Zde  najdete seznam pomůcek, které je potřeba pořídit dětem do 1.třídy.
 

Fond pomoci olomouckým dětem - Ter.

Tisk PDF

28. 5. 2018 byla vyhlášena další výzva pro podávání žádosti o podporu z Fondu pomoci olomouckým dětem.

Fond pomoci olomouckým dětem slouží na podporu žáků základních škol z nízkopříjmových rodin.

 

Statut Fondu pomoci

Dopis rodičům

Výzva Fondu pomoci

Žádost z Fondu pomoci

 

Informace k GDPR - Ter.

Tisk PDF

Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, je příspěvkovou organizací Statutárního města Olomouc, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání dětí a žáků.

Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1 zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1 je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

 

  1. zápis k základnímu vzdělávání,
  2. zajištění základního vzdělávání,
  3. zájmové vzdělávání ve školní družině.

Kontaktní adresa správce:

Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1,779 00 Olomouc

IČ: 70234019, telefon: +420 585 413 262, e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , ID datové schránky: dx4kkcy

Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1 na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583 (radnice), 779 11 Olomouc, telefon: +420 588 488 603, e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , ID datové schránky:

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Fakultní základní školu Olomouc, Tererovo nám. 1 vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Fakultní základní školou Olomouc, Tererovo nám. 1 a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

   

Konzultace pro rodiče

Tisk PDF

 

 ve středu 10. ledna 2018 - od 16.00 do 18.30 hod.

 

 

 

Docházkový systém

Tisk PDF

Vážení rodiče,

web k hlášení docházky (systém čipů) používáme pouze pro oznámení ze strany školy, že se Vaše dítě nedostavilo do výuky. V žádném případě neslouží k psaní omluvenek či vzkazů. K tomuto účelu využívejte emailovou adresu třídního učitele.

Vedení školy

 

Školní asistent

Tisk PDF

V návaznosti na realizaci projektů z OP VVV, hledáme do našeho pedagogického sboru kolegu. Více informací naleznete  zde  . 

Vedení školy

 

Informace pro rodiče žáků a ostatní strávníky.

Tisk PDF

Od 1. 4. 2017 přecházíme ve školní jídelně na elektronický systém přihlašování a odhlašování obědů z důvodu zjednodušení a urychlení komunikace se školní jídelnou a tím zkvalitnění evidence strávníků.

Postup objednávání a odhlašování stravy přes internet

1.  Zadejte: www.strava.cz

2.  Zadejte číslo zařízení: 4164 (výběr jídelny)

3.  Zadejte uživatelské jméno (uživatel) -  prijmeni.jmeno

4.  Zadejte heslo – 6ti místné číslo

5.  Možnost elektronického přihlašování a odhlašování bude plně funkční od 1.4.2017

6.  Pouze v případě, že nedisponujete přístupem k internetu je možno přihlašovat a

odhlašovat stravu na tel. č. 585 427 342

7.  Odhlašování a přihlašování na další den je možné jen do 10.00 hod.

8.  Případné dotazy na tel. č. 585 427 342

 

Školní psycholog

Tisk PDF

V rámci školního poradenského pracoviště na naší škole působí školní psycholog.

Kontakt: Mgr. Alexandra Bobelová

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

tel.: 604 512 255, 585 750 187

Více najdete v sekci Školní poradenské pracoviště


 
Strana 3 z 4