Fakultní základní škola Olomouc

Jste zde: Home Aktuality

Aktuality ze ZŠ Tererovo náměstí

Uřední hodiny v době letních prázdnin - Ter.

Tisk PDF

Vážení rodiče,

rozpis úředních hodin na pracovišti Tererovo nám.1 v době hlavních prázdnin  najdete zde .

Přejeme krásné prázdniny!

 

Co nám děti neřeknou

Tisk PDF
 Co nám děti neřeknou
 

Předávání vysvědčení - 1. i 2. stupeň - Terera

Tisk PDF

Vážení rodiče, v příloze najdete rozpis předávání vysvědčení v úterý 30.6.2020.

 Předávání vysvědčení 1. stupeň 

Předávání vysvědčení 2. stupeň

 

 

Informace pro deváťáky

Tisk PDF

 Informace k průběhu přijímacího řízení

 

Schůzka rodičů budoucích prvňáků - Ter.

Tisk PDF

SCHŮZKY RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
se budou konat:

STŘEDA 10. června 2020 pro třídy 1.A  a 1.C

ČTVRTEK 11. června 2020 pro třídy 1.B a 1.D

 

Schůzky proběhnou vždy od 16 hodin ve školní jídelně příslušného pracoviště. 

Zařazení dítěte do třídy a upřesnění termínu sdělí škola zákonným zástupcům mailem.

 

Ošetřovné po otevření škol - Ter.

Tisk PDF

Vážení rodiče, 
na stránkách ČSSZ je k dispozici nový formulář "Výkaz péče o dítě z důvodu zavření výchovného zařízení". Tento formulář vyplňují rodiče, není potřeba potvrzení školy.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz?inheritRedirect=true

 

Otevření škol - 2. stupeň - Ter.

Tisk PDF

Vážení rodiče,

 

dle současných informací od MŠMT, v souladu s harmonogramem uvolňování opatření
ve školách a v souladu s vydaným manuálem „Ochrana zdraví a provoz základních škol
v období do konce školního roku 2019/2020“ se od 8. června mohou Vaše děti zúčastnit
za určitých podmínek konzultací ve škole. Vedení naší školy se této otázce velmi usilovně věnuje, proto Vám nyní předkládáme následující informace:

 

1.   Docházka do školy bude naprosto dobrovolná. Nepůjde o klasické vyučování ani obdobu
vzdělávacích aktivit na 1. stupni, ale půjde pouze o možnost konzultací ve škole – žáci
si připraví otázky k učivu, které potřebují dovysvětlit.  
Vzdělávání na dálku bude pokračovat.

2.   Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku svého dítěte do školy na konzultace;
v případě žáků 2. stupně do 3. 6. 2020 do 12:00 hodin. Pro přihlášení dítěte použijte
prosím návratku – příloha č. 1.

Návratku zasílejte elektronicky třídnímu učiteli Vašeho dítěte nebo ji v papírové podobě
můžete vhodit do schránky na poštu na budově příslušného pracoviště školy.
Na pozdější přihlášky škola nebude brát zřetel.

3.   Každý žák bude muset dne 8. 6. 2020 ihned při příchodu do školy odevzdat „Čestné

prohlášení zákonných zástupců o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“
u žáka – příloha č. 2. Pokud žák toto prohlášení neodevzdá, nebude vpuštěn do školy.

Čestné prohlášení také uvádí taxativně osoby s rizikovými faktory, které stanovilo
ministerstvo zdravotnictví:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma
bronchiale)
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou
léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV  apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu

funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Pokud je Vaše dítě rizikovou osobou, to znamená, že splňuje alespoň 1 bod z výčtu

rizikových faktorů, nebo pokud některý z nich naplňuje osoba, která s dítětem žije
ve společné domácnosti, potom doporučujeme, aby toto dítě do školy nechodilo.

4.    Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní
infekce dýchacích cest)
, nesmí do školy vstoupit.

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn
do samostatné místnosti a škola bude bezodkladně kontaktovat zákonné zástupce žáka

s požadavkem na okamžité vyzvednutí žáka.

5.    Děti budou muset být denně vybaveny rouškou a sáčkem na uložení roušky.
Dezinfekce na ruce bude ve škole pro děti připravena.

6.   Pokud dítě přijde do školy, bude začleněno do skupiny, kde nesmí být více než 15 dětí. 
O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy po dohodě s třídním učitelem dané třídy.
Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 8. 6. 2020!

7.   Pro příchod  žáků bude škola otevřena od 8:00 do 8:15 hodin, konzultace budou probíhat
v době 8:15 do 10:30 hodin.
Před školou se děti nesmějí shromažďovat do malých skupin, musí dodržovat rozestupy
2 m. Vyčkají příchodu pedagogických pracovníků, kteří budou děti podle skupin
shromažďovat a postupně děti posílat ke třídám tak, aby nedocházelo ke kumulaci dětí
v šatnách a u tříd.
Čipový systém nebude v provozu.

8.   Děti budou sedět v lavicích po jednom.

9.   Nemůžeme zaručit, že skupinu s Vaším dítětem povede zrovna učitel daného předmětu. 
Nastanou situace, že Vaše dítě bude ve skupině pod dohledem zcela jiného pedagoga –

z řad učitelů 2. stupně nebo asistentů pedagoga.

10. Děti budou pobývat v učebně, která bude pro danou skupinu vyhrazena. Třídy ani jiné
prostory školy nejsou klimatizované.

11. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich nedodržování je
důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z konzultací.

12. Stravování ve školní jídelně bude zajištěno. Žáci mohou chodit na obědy pouze v den konzultací,
tedy 1 den v týdnu.

Pokud máte o stravování  svého dítěte ve škole zájem, musíte dítě ke stravování na daný den
sami přihlásit elektronicky nebo v kanceláři školní jídelny na pracovišti Tererovo
nám. 1 v době  8 – 12 hodin, a to nejpozději do 3. června 2020.

13. Žáci si vezmou s sebou do školy učení podle níže uvedeného rozvrhu, dále psací
(a rýsovací) potřeby, přezůvky, svačinu a pití (popř. vlastní dezinfekční prostředek
na ruce).

14. Škola bude před nástupem dětí prostorově dezinfikována, toto se bude opakovat
každý den po odchodu dětí ze školy.

15. Harmonogram konzultací:

PONDĚLÍ   6. ročník

ÚTERÝ       7. ročník
STŘEDA     8. ročník

ČTVRTEK  9. ročník

Konzultace v 1. týdnu (od 8. 6. do 11. 6. 2020) budou v předmětech: ČJ, M, AJ, dále dle
rozvrhu, který obdrží děti ve škole.

 

 

Výše uvedené informace jsou zpracovány podle aktualizovaného manuálu „Ochrana zdraví 
a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ vydaného MŠMT
s ohledem na podmínky naší školy.

 

Všem nám záleží na zdraví Vašich dětí, škola pro to udělá maximum. Věříme, že na zdraví svých dětí máte zájem i Vy a v tomto smyslu také budete k nepovinné školní účasti svých dětí přistupovat.

 

Pokud budeme mít další informace, bezodkladně Vám je sdělíme prostřednictvím webových stránek školy a mailem.

Děkujeme za pochopení i spolupráci.                                                               Vedení školy 

Přílohy:  Návratka, Čestné prohlášení 

 

Otevření škol pro 1.stupeň - Ter.

Tisk PDF

Vážení rodiče,

dle současných informací od MŠMT a souladu s vydaným manuálem „Ochrana zdraví 

a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ se od 25. května mohou Vaše děti zúčastnit za určitých podmínek vzdělávacích aktivit ve škole. Vedení naší školy se této otázce velmi usilovně věnuje, proto Vám nyní předkládáme následující informace: 

1.   Docházka do školy bude naprosto dobrovolná. Nepůjde o klasické vyučování,
ale o nepovinné organizované vzdělávací aktivity.
Vzdělávání na dálku bude pokračovat.

2.   Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 1. stupně
do 18. 5. 2020. Pro přihlášení svého dítěte použijte prosím návratku – příloha č. 1.

Návratku zasílejte elektronicky třídnímu učiteli Vašeho dítěte nebo ji v papírové podobě
můžete vhodit do schránky na poštu na budově příslušného pracoviště školy.
Dle pokynů MŠMT na pozdější přihlášky škola nemůže brát zřetel.

3.   Každý žák bude muset dne 25. 5. 2020 ihned při příchodu do školy odevzdat „Čestné

prohlášení zákonných zástupců o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“
u žáka – příloha č. 2. Pokud žák toto prohlášení neodevzdá, nebude vpuštěn do školy.

Čestné prohlášení také uvádí taxativně osoby s rizikovými faktory, které stanovilo
ministerstvo zdravotnictví:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma
bronchiale)
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou
léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV  apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu

funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Pokud je Vaše dítě rizikovou osobou, to znamená, že splňuje alespoň 1 bod z výčtu

rizikových faktorů nebo pokud některý z nich naplňuje osoba, která s dítětem žije
ve společné domácnosti, potom by toto dítě do školy chodit nemělo.

4.    Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní
infekce dýchacích cest)
, nesmí do školy vstoupit.

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn
do samostatné místnosti a škola bude bezodkladně kontaktovat zákonné zástupce žáka

s požadavkem na okamžité vyzvednutí žáka.

5.    Děti budou muset být denně vybaveny 2 rouškami a sáčkem na uložení roušky.
Dezinfekce na ruce bude ve škole pro děti připravena.

6.   Pokud dítě přijde do školy, bude začleněno do skupiny, kde nesmí být více než 15 dětí. 
Složení skupin je neměnné po celou dobu, nelze žáky přeřazovat. O zařazení žáků
do skupin rozhoduje ředitel školy po dohodě s třídním učitelem dané třídy.
Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020!

7.   Škola se bude pro žáky otevírat od 7:30 hodin, vzdělávací aktivity budou probíhat v době
od 8:00  do 12:00 hodin. Dělené hodiny nebudou.
Před školou se děti nesmějí shromažďovat do malých skupin, musí dodržovat rozestupy
2 m. Vyčkají příchodu pedagogických pracovníků, kteří budou děti podle skupin
shromažďovat a postupně děti posílat ke třídám tak, aby nedocházelo ke kumulaci dětí
v šatnách u tříd.
Čipový systém nebude v provozu.

8.   Děti budou sedět v lavicích po jednom.

9.   Nemůžeme zaručit, že skupinu s Vaším dítětem povede zrovna třídní učitel dané třídy. 
Nastanou situace, že Vaše dítě bude ve skupině pod dohledem zcela jiného pedagoga –

učitelů 1. nebo 2. stupně, vychovatelek nebo asistentů pedagoga.

10. Děti budou pobývat v učebně, která bude pro danou skupinu vyhrazena. Třídy ani jiné
prostory školy nejsou klimatizované.

11. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich nedodržování je
důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze vzdělávacích aktivit.

12. Tělesná výchova je zakázána, jiné fyzické aktivity nebude možné s ohledem
na dodržování odstupu 2 metrů ani na hřišti, ani na školní zahradě realizovat. Skupiny 
žáků během vzdělávacích aktivit nesmí opustit areál školy.

13. Odpolední hlídání (školní družinu) nebude z organizačních, kapacitních a zdravotních
důvodů škola zajišťovat. Ranní družina rovněž nebude v provozu.

14. Stravování ve školní jídelně bude  zajištěno.

Pokud máte o stravování  svého dítěte ve škole zájem, musíte dítě ke stravování
sami přihlásit v elektronicky nebo v kanceláři školní jídelny na pracovišti Tererovo
nám. 1 v době  8 – 12 hodin, a to nejpozději do 18. května 2020.

15. Žáci si vezmou s sebou do školy učení, které jim upřesní třídní učitelé, dále psací
(a rýsovací) potřeby, přezůvky, svačinu a pití (popř. vlastní dezinfekční prostředek
na ruce).

16. Škola bude před nástupem dětí prostorově dezinfikována, toto se bude opakovat
každý den po odchodu dětí ze školy.

Výše uvedené informace jsou zpracovány podle manuálu „Ochrana zdraví  a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ vydaného MŠMT s ohledem
na podmínky naší školy.

Všem nám záleží na zdraví Vašich dětí, škola pro to udělá maximum. Věříme, že na zdraví svých dětí máte zájem i Vy a v tomto smyslu také budete k nepovinné školní účasti svých dětí přistupovat.

Pokud budeme mít další informace, bezodkladně Vám je sdělíme prostřednictvím webových stránek školy a mailem.

Děkujeme za pochopení i spolupráci.                                                               Vedení školy

 

 Přílohy - návratka, čestné prohlášení 

 

Sdělení pro rodiče žáků 9.tříd (Ter.)

Tisk PDF

Vážení rodiče žáků 9. tříd,

 dle současných informací od MŠMT a souladu s vydaným manuálem „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ se od 11. května mohou Vaše děti zúčastnit za určitých podmínek dobrovolné přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Přesný termín zkoušek není dosud ze strany MŠMT stanoven.

Vedení naší školy se této otázce velmi usilovně věnuje, proto Vám nyní předkládáme následující informace:

 

1.   Docházka do školy bude dobrovolná. Příprava bude poskytována pouze žákům 9. ročníku,
kteří budou dělat přijímací zkoušky na střední školy. Netýká se žáků, kteří přijímací
zkoušky nedělají nebo jsou již přijati ke studiu.

2.   Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 9. ročníku
do 7. 5. 2020. Pro přihlášení svého dítěte použijte prosím návratku – příloha č. 1.

Návratku zasílejte elektronicky třídnímu učiteli Vašeho dítěte.

3.   Příprava bude probíhat v blocích v předmětech český jazyk a matematika. Vzdělávání
na dálku bude pokračovat.

4.   Každý žák bude muset dne 11. 5. 2020 ihned při příchodu do školy odevzdat „Čestné

prohlášení zákonných zástupců o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“
u žáka – příloha č. 2.

Čestné prohlášení také uvádí taxativně osoby s rizikovými faktory, které stanovilo
ministerstvo zdravotnictví:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma
bronchiale)
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou
léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV  apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

 

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu

funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Pokud je Vaše dítě rizikovou osobou, to znamená, že splňuje alespoň 1 bod z výčtu

rizikových faktorů nebo pokud některý z nich naplňuje osoba, která s dítětem žije
ve společné domácnosti, potom toto dítě do školy nemůže chodit.

5.    Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní
infekce dýchacích cest)
, nesmí do školy vstoupit.

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn
do samostatné místnosti a škola bude bezodkladně kontaktovat zákonné zástupce žáka

s požadavkem na okamžité vyzvednutí žáka.

6.   Děti budou muset být denně vybaveny 2 rouškami a sáčkem na uložení roušky.    
Desinfekce na ruce bude ve škole pro děti samozřejmě připravena.

7.   Škola se bude pro žáky otevírat v 8:15 hodin, příprava bude probíhat v době od 8:30 hodin
do 11:30 hodin vždy jen 3 dny v týdnu – v pondělí, úterý a ve středu.

Před školou se nesmějí shromažďovat do malých skupin, musí dodržovat rozestupy 2 m.

Vyčkají příchodu pedagogického pracovníka, který bude postupně děti do školy pouštět.
Postupně se děti budou přesouvat do tříd. Čipový systém nebude v provozu.

8.   Pokud dítě přijde do školy, bude začleněno do skupiny, kde nesmí být více než 15 dětí. 
Složení skupin je neměnné po celou dobu, nelze žáky přeřazovat. O zařazení žáků do
skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než
k 11. 5. 2020!

9.   Děti budou sedět v lavicích po jednom.

10.  Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich nedodržování je
důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.

11. Školní jídelna nebude z personálních a organizačních důvodů v provozu.

12. Žáci budou pobývat v učebně, která bude pro danou skupinu vyhrazena.

13. Žáci si vezmou s sebou do školy veškeré učení do ČJ a matematiky (včetně materiálů
k přípravě na přijímací zkoušky, které potřebují zkonzultovat), psací a rýsovací
potřeby, přezůvky, svačinu a pití.

 Všem nám záleží na zdraví Vašich dětí, škola pro to udělá maximum. Věříme, že na zdraví svých dětí máte zájem i Vy a v tomto smyslu také budete k nepovinné školní účasti svých dětí přistupovat a povedete své děti k zodpovědnosti.

  

Děkujeme za pochopení i spolupráci.                                                               Vedení školy

 Návratka, Čestné prohlášení 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Tisk PDF

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Sdělení pro rodiče

Vážení rodiče,

při hodnocení výsledků vzdělávání žáků naší školy za 2. pololetí tohoto školního roku
se budeme řídit Vyhláškou č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, kterou vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 27. dubna 2020.

 

Vyhláška stanoví:

 

 

§ 1 Hodnocení žáků

 

(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 

Poznámky:

k bodu a): to znamená v době od začátku 2. pololetí do 10. března 2020

k bodu b): všichni žáci mají možnost se do vzdělávání na dálku zapojit, škola vytvořila podmínky
ke vzdělávání i těm žákům, kteří nemají možnost komunikovat elektronicky

 

Vedení školy

 
Strana 1 z 7