Fakultní základní škola Olomouc

Jste zde: Home Aktuality

Aktuality ze ZŠ Tererovo náměstí

Ředitelské volno

Tisk PDF

Ve dnech 30. 4. (pondělí) a 7. 5. (pondělí) 2018 ředitel školy vyhlašuje 

ř e d i t e l s k é   v o l n o.

 

 Žáci 1. stupně, kteří pravidelně navštěvují ŠD, mají možnost využít školní družinu v době

od 6:00 do 17:00 hod., nedružinoví pouze v době výuky (8:00 až 12:35 hod.) a poobědvat ve školní jídelně.

Upozorňujeme, že dle Školského zákona č.561/2004 Sb. § 119 žáci nemají v době

ředitelského volna nárok na zvýhodněné stravování, musí zaplatit za oběd plnou cenu.

Žáci platí 64,- Kč/1 oběd.

V případě malého zájmu nebude provoz ŠD dne 30. 4. a 7. 5. 2018 zajištěn.

 

 

Třídní schůzky

Tisk PDF

Třídní schůzky se konají:

na pracovišti Terera 16. 5. 2018 v 16:00 hod.

na pracovišti Helsinská 17. 5. 2018 v 16:00 hod.

 

Na obou pracovištích ve všech třídách budou od 16 hod. společné třídní schůzky, účast všech rodičů nutná.

Následují konzultace do 18:30 hod.

 

Zápis do 1. tříd - seznam přijatých dětí - Ter.

Tisk PDF
 Seznam registračních čísel přijatých k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2018/2019 
 

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Tisk PDF
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků proběhne dne 6. 6. 2018 v 16 hodin ve školní jídelně příslušného pracoviště.
 

Uzavírka tř. Míru

Tisk PDF

Vážení rodiče,

dle sdělení Magistrátu města Olomouc bude Správa silnic olomouckého kraje v termínu 

15. 4. - 24. 4. 2018 provádět opravu povrchu silnice II/448 ulice tř. Míru v Olomouci.

Postupně bude provedeno odfrézování stávajícího asfaltového povrchu pouze ve směru (nahoru) od křižovatky s ul. Foerstrova po křižovaku s ul. Norská a dále potom obousměrně od křižovatky s ul. Neředínská po křižovatku s ul. Letců.

Přístup k základní škole Helsinská bude možný přes ul. Norská a mimo několik dnů 

při frézování a následné pokládce povrchů i z ul. tř. Míru.

 

Příloha:  situační plán 

 

Zápis do 1. tříd

Tisk PDF

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/2019 proběhne na obou pracovištích

4. 4. a  5. 4. 2018 (středa, čtvrtek) od 13:00 do 17:00 hod.

 

Zápis do 1. tříd - informace

Tisk PDF

Termíny zápisů do 1. ročníku základních škol

Zápisy se budou na všech základních školách konat v období

od 1. dubna 2018 do 30. dubna 2018.

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o 1 rok (OŠD), pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Je žádoucí přinést tato doporučení již k zápisu.

 

Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a t v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona.

Organizaci a průběh zápisu určuje vyhláška č. 487/2005 Sb..

 

 Obsah zápisu 

 Spádovost 

 Spádový obvod 

 Kritéria pro přijetí 

 Odklad povinné školní docházky 

 Předčasné zaškolení 

 Kontakty na PPP, SPC 

 Povinné předškolní vzdělávání 

 Další informace 

 Desatero pro rodiče 

 Doporučení zákoným zástupcům 

 Máte doma předškoláka 

 Požadavky k zápisu 

 


Informace školy :

Dny otevřených dveří naší školy se uskuteční  na obou pracovištích 24. března 2018.

Termín zápisu na FZŠ Terera i na odloučeném pracovišti Helsinská 6:

4. a 5. dubna 2018 v době 13:00 – 17:00 hod.

 

 

Velikonoce

Tisk PDF

Velikonoční prázdniny: 28. 4. 2018

Státní svátek: 29. 4. 2018

Velikonoční pondělí: 2. 5. 2018

Školní družina NEBUDE V PROVOZU!

 

Sběr starého papíru

Tisk PDF

Ve dnech 26. 3. – 27. 3. 2018 proběhne jarní sběr starého papíru.

KDE:      ve dvoře naší školy

KDY:      PO: od 13.00 do 16.30 hod.
              ÚT: od 7.00 do 8.00 hod.

Sbíráme noviny, časopisy, papírový karton, knihy bez pevné vazby

VŠE DOBŘE SVÁZANÉ A ZVÁŽENÉ !

Děkujeme za spolupráci.

 

Den otevřených dveří

Tisk PDF

Den otevřených dveří se koná v sobotu 24. 3. 2018 v 9:00 - 12:00 hod.

 
Strana 1 z 4