Fakultní základní škola Olomouc

Jste zde: Home Aktuality

Aktuality ze ZŠ Tererovo náměstí

Formulář "Žádost o ošetřovné"

Tisk PDF

Vážení rodiče,

tiskopis „ Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“ je volně ke stažení na stránkách školy (www.zsterera.com) v záložce Dokumenty.

Tento formulář je možné použít i pro starší děti – do 13 let.

Nebo je možné si vyplněný tiskopis vyžádat na emailové adrese: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , uveďte jméno dítěte, třídu a rodné číslo.

Dále je pouze pro vaši potřebu v záložce Dokumenty tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. Ten vyplňují sami rodiče (škola nepotvrzuje!), slouží k vyplácení dávek průběžně každý měsíc.

Více informací na: www.cssz.cz

 

 

Aktualizace - kritéria pro přijetí - T.

Tisk PDF

Vážení rodiče,

v informacích o zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 jsme aktualizovali   "Kritéria pro přijetí" .

 

Sdělení školy k domácímu vzdělávání - T.

Tisk PDF

Současná situace ohledně uzavření škol a vzdělávání dětí je zcela mimořádná a vyžaduje spolupráci školy a rodičů dětí. Uvědomujeme si plně náročnost této situace. Prosíme rodiče, aby při domácí přípravě svých dětí byli trpěliví a vysvětlili svým dětem, že toto období je pouze jiná forma vzdělávání, že to nejsou v žádném případě prázdniny.

Děkujeme za spolupráci.                                                                                     Vedení školy

 

Sdělení pro žáky 5. tříd - T.

Tisk PDF

Přihlášky do sportovní třídy na pracovišti Tererovo nám. 1 (od 6. ročníku) je možné podávat průběžně. Přihláška je na webových stránkách školy v sekci Dokumenty. K přihlášce je nutné doložit kopii výpisu z vysvědčení za 1. pololetí tohoto školního roku. Přihlášky můžete podávat prostřednictvím svých třídních učitelek nebo přímo na pracoviště Tererovo nám. 1 paní zástupkyni pro 2. stupeň Mgr. Blaženě Popelářové.

 

Pokyny k zápisu do 1. třídy - T.

Tisk PDF

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

 

Podle pokynů MŠMT  a v souvislosti se zdravotním rizikem nákazy koronavirem proběhne letos pouze formální část zápisu, a to bez přítomnosti jak dětí, tak i jejich zákonných zástupců ve škole. Zápis tedy proběhne pouze ELEKTRONICKY.

 

Na našich webových stránkách najdete záložku  ZÁPISY ONLINE.

Po rozkliknutí ZÁPISY ONLINE vyplní zákonný zástupce požadované údaje o dítěti, které chce přihlásit do naší školy na příslušné pracoviště.

Do kontaktů uveďte prosím aktuální telefon a e-mail, na mailovou adresu Vám bude sděleno registrační číslo Vašeho dítěte pro zápis. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na vývěsce školy a na webových stránkách pouze ve formě seznamu registračních čísel.

 

I nadále platí KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ:

1. spádové děti se sourozencem na naší škole

2. spádové děti bez sourozence na naší škole

3. nespádové děti se sourozencem na naší škole

4. nespádové děti bez sourozence na naší škole

 

Zápis bude možno provést ve dnech 1. – 10. dubna 2020. Seznam registračních čísel dětí, které budou přijaty na naši školu a na příslušné pracoviště, bude zveřejněn dne 17. dubna 2020. Písemné Rozhodnutí o přijetí se již nevydává.

Pokud žádáte pro své dítě odklad povinné školní docházky, postupujte stejným způsobem jako u žádostí o přijetí, ale budete vyplňovat žádost
o odklad. Pro udělení odkladu potřebujete 2 doporučení: od školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a od odborného lékaře (pediatr nebo klinický psycholog atp.)  Obě potřebná doporučení doručte do školy nejpozději do 5. června 2020, a to prostým vhozením do poštovní schránky ve škole v zalepené obálce s datem vhození do schránky a označením ZÁPIS. Ve výjimečných případech by bylo možné předání dokumentů pracovníkům školy, ale to vždy po předchozí telefonické domluvě.
Kontakty:

- pro pracoviště Tererovo nám. 1: ZŘ pro1.stupeň  Mgr. Ludmila Vaněčková, tel. 733 382 442
- pro pracoviště Helsinská 6: ZŘ  PaedDr. Eva Buchtová, tel 733 735 293

 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a další dokumenty musí být podepsány zákonným zástupcem. To lze učinit následovně:

1. vyplněné dokumenty si vytisknete, podepíšete, oskenujete a do školy zašlete datovou schránkou. ID datové schránky: dx4kkcy

2. vyplněné dokumenty si vytisknete, podepíšete a v obálce vhodíte do poštovní schránky a škole. Obálku také označte ZÁPIS a datem vhození
do schránky

3. pokud máte zabezpečený mail, je možné podepsané a oskenované dokumenty zaslat do školy elektronicky
– na pracoviště Tererovo nám. 1: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

– na pracoviště Helsinská 6: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

4. pokud by nebylo možné doručit dokumenty některým z výše uvedených způsobů, ve výjimečných případech by bylo možné předání
dokumentů pracovníkům školy, ale to vždy po předchozí telefonické domluvě. Kontakty:

– pro pracoviště Tererovo nám. 1: ZŘ pro1.stupeň  Mgr. Ludmila Vaněčková, tel. 733 382 442
–  pro pracoviště Helsinská 6: ZŘ  PaedDr. Eva Buchtová, tel 733 735 293

Prosíme, abyste nevyužívali služeb České pošty, protože v současné době pošta doručuje listovní zásilky v omezeném režimu a Vaše dokumenty bychom tak nemuseli obdržet včas.

 

Požadavky, co by Vaše děti měly umět a znát před nástupem do 1. třídy, které byly zveřejněny na webových stránkách školy a na vývěskách školy, zůstávají i nadále v platnosti.

 

Pokud to bude možné, po uvolnění nynějších restriktivních nařízení se s Vámi i Vašimi dětmi rádi sejdeme. Sledujte prosím informace na vývěskách školy a naše webové stránky. Budeme s Vámi komunikovat také elektronicky.

 

Pravidla pro likvidaci ochranných pomůcek

Tisk PDF

 Několik pravidel pro likvidaci ochranných pomůcek (roušek) od Krajské hygienické stanice.

 

 

Konzultace s psychologem - T.

Tisk PDF

Vážení rodiče, žáci a kolegové,

vzhledem k současné situaci Vám nabízí naše paní školní psycholožka Mgr. Alexandra Bobelová možnost konzultací po telefonu nebo prostřednictvím emailu.

 

Mgr. Alexandra Bobelová - tel.: 604 512 255, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


 

Domácí příprava v době mimořádných opatření

Tisk PDF

Milí žáci,

vzhledem k mimořádné situaci, kdy nikdo nevíme, jak dlouho nebude moci probíhat výuka ve škole, Vám třídní učitelé zaslali prostřednictvím emailů úkoly zhruba na 14 dní (11. – 25. 3. 2020).

V případě potřeby můžete úkoly se svými vyučujícími konzultovat – emaily na jednotlivé vyučující najdete v záložce Kontakty.

Věříme, že chápete, že domácí příprava je nezbytná, pokud budeme chtít po návratu dohnat všechno učivo.

 

  Další tipy pro domácí přípravu

 

Termín zápisu do 1. tříd - T.

Tisk PDF

S velkou pravděpodobností zápis do 1. tříd neproběhne v původním termínu (6. a 7.dubna 2020).

Termín bude upřesněn, sledujte prosím naše webové stránky.

 

Učebnice ponechané ve škole -T.

Tisk PDF

Vážení rodiče,

pokud někdo z vašich dětí zapomněl ve škole potřebné učebnice nebo pracovní sešity, můžete jim tyto věci vyzvednout ve škole, a to vždy po předchozí telefonické nebo elektronické domluvě.

Pro věci si prosím přijďte Vy jako zákonní zástupci, nikoliv děti. Pokud má Vaše dítě ve škole věci uložené ve své skříňce, potřebujete znát její číslo a mít klíč s sebou.

V případě potřeby kontaktujte:

pracoviště Terera:

Mgr. Blažena Popelářová - zástupkyně ředitele pro 2. stupeň - 733 382 576, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mgr. Ludmila Vaněčková -  zástupkyně ředitele pro 1. stupeň - 733 382 442, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

pracoviště Helsinská 6:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

PaedDr. Eva Buchtová - zástupkyně ředitele 733 735 293, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 
Strana 1 z 5