Fakultní základní škola Olomouc

Jste zde: Home Aktuality

Aktuality ze ZŠ Tererovo náměstí

Rozhodnutí Vlády a MŠMT - Ter.

Tisk PDF

Rozhodnutím Vlády a MŠMT ČR je škola od 1. března 2021 až do odvolání uzavřena pro všechny žáky. Ve všech ročnících bude probíhat povinná distanční výuka. Školní družina je rovněž uzavřena. 
Děti přihlášené ke stravování si mohou oběd vyzvednout. Výdej obědů bude možný pouze do jídlonosičů a pro obě pracoviště školy (Terera i Helsinská) se budou obědy vydávat v době od 11:00 do 11:45 hod. a potom v době od 12:30 do 13:00 hod. na pracovišti Terera - boční vchod do ŠJ (od MŠ).

Jsou umožněny pouze individuální konzultace (1 žák a 1 pedagog), ale vždy po předchozí domluvě. 

Vedení školy

 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 - Ter.

Tisk PDF

Zápis do první třídy pro školní rok 2021/2022 proběhne elektronickou formou (online zápis), a to ve dnech 1. - 11.dubna 2021.

Veškeré podrobné informace budou zveřejněny na začátku měsíce března 2021.

   

Důležité informace k přijímacímu řízení

Tisk PDF

 

 Informace k přihláškám - leden 2021 

 Dotazník pro tisk přihlášek 2020/2021 

 

Distanční vzdělávání 3. - 9. ročník - postup školy (Ter.)

Tisk PDF

Vážení rodiče,

z nařízení Vlády ČR a MŠMT ČR probíhá vzdělávání distančním způsobem. Toto distanční vzdělávání je povinné. Žáci k této výuce využívají PC, notebooky, tablety, mobilní telefony a jiná podobná zařízení.

V případě, že žák z technických důvodů nemůže během distančního vzdělávání pracovat, musí tuto skutečnost prostřednictvím Vás jako zákonných zástupců ohlásit škole. V tom případě má žák povinnost dostavit se na vyzvání vyučujícího do školy a vyzvednout si výukové materiály připravené v tištěné podobě. Vyučující zároveň žákovi sdělí termín pro odevzdání vypracovaných materiálů, které žák odevzdá zpět do školy.

V případě, že žák při distančním vzdělávání nepracuje, vymlouvá se na technické potíže nebo výuku nezvládá, je rovněž povinen se na vyzvání školy dostavit na konzultaci, na které bude individuálně pracovat v předem určenou dobu s příslušným vyučujícím daného předmětu. Pokud by se žák na takto stanovenou konzultaci bez předchozí omluvy zákonným zástupcem nedostavil, bude doba konzultace považována za neomluvenou absenci.

Distanční vzdělávání je povinné, proto pokud žák nevyužije ani jedné z výše uvedených možností distanční výuky, bude jeho práce hodnocena známkou 5 (nedostatečnou).

Na základě dosavadních zkušeností bylo zjištěno, že někteří žáci záměrně vypínají ostatním žákům nebo pedagogům zvuk, do výuky se nepřihlašují, po přihlášení se výuky neúčastní nebo jinak narušují výuku. V těchto případech bude postupováno v souladu se školním řádem a žákům může být uděleno výchovné opatření. Navíc tito žáci budou povinni dostavit se do školy k povinným konzultacím.

Škola má povinnost seznámit Vás jako zákonné zástupce s výsledky pololetní klasifikace Vašeho dítěte. Proto Vám v příloze posíláme podrobný návod, jak se ve školním informačním systému Bakaláři můžete s pololetní klasifikací svého dítěte seznámit.

Vedení školy

   

Pololetní klasifikace - Ter.

Tisk PDF

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Vlády ČR ze  dne 7. 1. 2021 o prodloužení stávajících opatření do 22. 1. 2021 pokračujeme i  nadále v současném způsobu výuky beze změn, to znamená prezenční výuka v 1. a 2. ročnících a distanční výuka od 3. do 9. ročníků.

Pololetní klasifikace se uskuteční ve všech ročnících formou známek.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci neproběhnou ve všech třídách klasické třídní schůzky.

Jako alternativu nabízíme možnost projednání pololetní klasifikace formou individuálních setkání. Rodiče, kteří budou mít o tyto konzultace zájem, se jednotlivým vyučujícím ozvou e-mailem a ti zvolí vhodnou formu on-line komunikace ( e-mail, telefon) nebo individuální osobní setkání.

Klasifikace včetně udělení výchovných opatření a absence bude uzavřena v úterý dne 19.1.2021.

Výpisy vysvědčení  pro 1. a 2. ročníky budou předány žákům dne 28.1.2021 a výpisy vysvědčení pro žáky od 3. do 9. ročníků budou předány nejpozději třetí vyučovací den, po nástupu žáků do školy.

Škola má v tomto případě povinnost seznámit vás, jako zákonné zástupce, s výsledky vzdělávání vašich dětí za 1. pololetí. Toto bude uskutečněno v období od 26.  do 28. 1. 2021 prostřednictvím školního systému Bakalář.

 

Vedení školy

   

Provoz školy od 4.1.2021 - Ter.

Tisk PDF

Vážení rodiče,

z nařízení Vlády ČR a MŠMT bude na začátku roku 2021 škola v provozu dle informací v následujících odkazech.

 Otevření školy pro 1. a 2. ročník 

 Uzavření školy pro 3. - 9. ročník 

 

Přijímací řízení 2020/2021

Tisk PDF

 

 Jak tento školní rok 2020/2021 proběhnou přijímací zkoušky?

 

 
Strana 1 z 4