Fakultní základní škola Olomouc

Jste zde: Home Aktuality

Aktuality ze ZŠ Tererovo náměstí

 

Obnovení střídavé prezenční výuky na 2. stupni - od 30. 11. 2020

Tisk PDF

Vážení rodiče,

MŠMT ČR dne 19. 11. 2020 rozhodlo o obnovení výuky na základních školách  a o střídavé výuce. Tato změna s sebou přináší celou řadu nařízení ze strany MŠMT, která je škola povinna dodržovat. Proto dochází k dalším změnám v časovém rozvrhu – třídy budou chodit do školy v různou dobu a vyučovací hodiny budou také různě začínat a končit. Cílem je udržet stabilní kolektivy, které se nebudou zbytečně  míchat. Pravidla dovolují, aby třídy mohly být spojeny v rámci ročníku. Je změněn také harmonogram, kdy budou jednotlivé třídy chodit na obědy.

Žáci budou do školy vcházet postupně po třídách určeným vchodem a v danou dobu. Časy vstupu Vašich dětí do školy, místo srazu třídy a začátek vyučování Vám třídní učitelé pošlou emailem. Je nezbytně nutné dodržovat stanovené časy příchodu žáků do školy tak, aby výuka mohla vždy začít v určený čas a nebyla rušena pozdními příchody!

Nošení roušek je povinné po celou dobu pobytu ve všech prostorech školy s výjimkou konzumace jídla a nápojů. Proto je nutné, aby děti měly denně alespoň 2 roušky!

Výuka bude probíhat podle rozvrhu s tím, že může docházet k posunu posledních vyučovacích hodin v souvislosti s harmonogramem, kdy chodí jednotlivé třídy na oběd. Je zakázána tělesná výchova a zpěv. Hodiny TV budou využívány jiným způsobem, nebo pokud to dovolí počasí, chodili by žáci na procházku.

Další případné pokyny obdržíte příští týden.

Přehled střídavé prezenční výuky pro jednotlivé třídy

Strava v období střídavé prezenční výuky

 

Obnovení prezenční výuky na 1. stupni, provoz ŠD od 30.11.2020 - Ter.

Tisk PDF

Vážení rodiče, v odkazech najdete rozpis výuky a provoz ŠD od 30. listopadu 2020.

 Otevření škol 1. - 5. ročník 

 ŠD od 30.11.2020 

 

Otevření škol pro 1. a 2. ročník od 18.11. - Ter.

Tisk PDF

Vážení rodiče,

ve středu dne 18. listopadu 2020 začíná řádná prezenční výuka 1. a 2. tříd. Výuka bude probíhat podle rozvrhu, ale je zakázána tělesná výchova a zpěv. Hodiny TV i HV budou využívány jiným způsobem, nebo pokud to dovolí počasí, chodily by děti na procházku.

Nošení roušek je povinné po celou dobu pobytu ve všech prostorech školy s výjimkou konzumace jídla a nápojů. Proto je nutné, aby děti měly denně alespoň 2 roušky!

Žáci jednotlivých tříd budou mít v určený čas sraz na místech uvedených v tabulce, která
je přílohou tohoto sdělení.

Třídní učitelky budou děti na daných místech vždy ráno očekávat a potom odejdou společně
do třídy. Děti, které chodí do ranní družiny, přivedou na vyučování paní vychovatelky. Nezapomeňte prosím na čipy, děti je budou potřebovat ve školní jídelně. Docházkový systém bude zatím mimo provoz. Děti, které chodily na obědy před uzavřením škol, budou mít obědy hromadně opět přihlášené. Pokud dítě na obědy nebude chodit (nemoc atd.), musíte jej sami ze stravování odhlásit ve školní jídelně (telefonicky, mailem).

 

Provoz školní družiny bude běžný (dle platných přihlášek), děti budou stabilně v jednom oddělení.

 

Věříme, že takto nastavená opatření v naší škole budou fungovat a vše společně zvládneme.

Děkujeme za spolupráci.                                                                Vedení školy a třídní učitelky

 

 Časový harmonogram 

 

Doporučení MŠMT na podzimní prázdniny - Ter.

Tisk PDF

 Leták pro 1. stupeň 

 Leták pro 2. stupeň 

   

Ošetřovné - Ter.

Tisk PDF

MPSV: Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

13.10.2020 19:38

S ohledem na plánované uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí do 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Zákon, který by umožnil zaměstnancům čerpat ošetřovné za dny péče v jednotlivých kalendářních měsících, bude v příštím týdnu projednávat Poslanecká sněmovna.

 

V rámci mimořádných opatření vyhlášených vládou dojde 14. října k uzavření škol, mnoha rodičům, kteří z tohoto důvodu budou nuceni zůstat doma s dětmi, tímto vzniká nárok na ošetřovné. V poslanecké sněmovně bude v nejbližších dnech projednán návrh na tzv. krizové ošetřovné. Rodiče se podle návrhu budou moci v péči o dítě střídat bez omezení, obdobně jako tomu bylo během jarních měsíců. Úprava počítá s ošetřovným ve výši 60 % denního vyměřovacího základu, které má být současně v minimální výši 400 Kč za den, a to po celou dobu platnosti mimořádných opatření.

Kromě rodičů dětí mladších 10 let budou mít nárok na ošetřovné také lidé, pečující o osoby již od stupně I. závislosti bez omezení věku nebo o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení. Dle nové úpravy budou moci o ošetřovné opět žádat i tzv. dohodáři.

Jak mají rodiče v tuto chvíli postupovat?

Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej.

Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Na stejném formuláři pak vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který doplní své záznamy. Zaměstnavatel poté převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Stejně jako v jarních měsících se bude ošetřovné zpracovávat a vyplácet za uplynulý předchozí kalendářní měsíc.

 

Rozšíření výdeje obědů - Ter.

Tisk PDF

Vážení rodiče,

výdej obědů od 14. 10. do 23. 10. 2020  pro přihlášené žáky je stanoven na dobu od 11:00 do 11:45 hod..

Na četné žádosti rodičů rozšiřujeme dobu výdeje obědů  od 12:30 do 13:00 hod..

Výdej je výhradně do jídlonosičů! (ne skleněné nádoby)

 

Sdělení o uzavření školy - Ter.

Tisk PDF

Vážení rodiče,

z nařízení Vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 bude škola včetně školní družiny od 14. 10. 2020 uzavřena,

a to až do 1. 11. 2020.

Povinná distanční výuka bude probíhat ve dnech 14. 10. až 23. 10. 2020. Pokyny k výuce obdržíte od třídních učitelů a vyučujících daných předmětů.

V době distanční výuky mají žáci nárok na dotovaný oběd. Nyní mají všichni žáci obědy odhlášeny. V případě, že budete mít zájem o obědy, musíte své dítě ke stravování do 10:00 hod. předchozího dne sami přihlásit. Výdej obědů bude možný pouze do jídlonosičů a pro obě pracoviště školy (Terera i Helsinská) se budou obědy vydávat v době od 11:00  do 11:45 hod. na pracovišti Terera -  boční vchod do ŠJ (od MŠ).

V týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020, kdy jsou dny volna, státní svátek a podzimní prázdniny, distanční výuka nebude probíhat a ŠJ nebude v provozu.

Je nutné, aby si žáci 6. A, 7.A, 8.A a 9.A vyzvedli ve škole veškeré učení, které mají ponechané ve skříňkách či lavicích. Termín pro vyzvednutí je středa 14. 10. 2020 v době od 10:00 do 12:00 hodin.

 

 

Obědy během distanční výuky - Ter.

Tisk PDF

Vážení rodiče,

podle nejnovějších informací z krajského úřadu mají i děti v průběhu distanční výuky nárok

na dotované obědy. Děti nebudou chodit do školní jídelny, obědy je možné pouze vyzvednout

do jídlonosičů a to pro obě pracoviště pouze v jídelně na Ter. náměstí v době od 11:00 – 11:45 hod.

(boční vchod od MŠ Čapka Choda).

Obědy je možné odebírat až od úterý 13.10.2020 a je nutné, abyste si je sami elektronicky přihlásili

na www.strava.cz, nebo emailem Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Přihlášení na příští týden je nutné provézt nejpozději do pondělí 12.10.2020 do 10:00 hod.

 

Platí i pro třídy v následujícím týdnu distanční výuky (přihlášení obědů je možné do pátku 16.10. 10:00 hod,

oběd bude možné odebírat od pondělí 19.10.2020).

 
Strana 1 z 9