Fakultní základní škola Olomouc

Jste zde: Home Aktuality

Aktuality ze ZŠ Tererovo náměstí

Veřejné hřiště - Ter.

Tisk PDF

PROVOZNÍ DOBA

ČERVENEC 2021

VEŘEJNÉ HŘIŠTĚ ZŠ HELSINSKÁ 6  UZAVŘENO

 

VEŘEJNÉ HŘIŠTĚ ZŠ TERERA

PONDĚLÍ               14:00-19:00

ÚTERÝ                   14:00-19:00

STŘEDA                 14:00-19:00

ČTVRTEK               14:00-19:00

PÁTEK                    14:00-19:00

SOBOTA                   9:00-19:00

NEDĚLE                    9:00-19:00

STÁTNÍ SVÁTKY       9:00-19:00

 

Úřední hodiny o prázdninách - Ter.

Tisk PDF

 

slunce 

 

 

 

 

 

 

 

Úřední hodiny o prázdninách :

každé pondělí (mimo 5. 7. ) 9 – 12 hod.

- dále dle telefonické domluvy :

ředitel  PaedDr. J. Hála                                      mob.  603 301 901

kancelář                                                                          585 413 262

zástupkyně pro 1. stupeň  Mgr. I. Krejčiříková  mob. 733 382 442

zástupkyně pro 2. stupeň  Mgr. E. Tegelová        mob. 733 382 576

 

Letní prázdniny - Ter.

Tisk PDF

 kopretiny

 

Hlavní prázdniny budou trvat

od čtvrtka 1. července 2021

do úterý 31. srpna 2021.

 

Období školního vyučování

ve školním roce 2021/2022 začne

ve středu 1. září 2021.

 

Setkání s budoucími prvňáčky - Ter.

Tisk PDF

 

Budoucí prvňáčky i jejich rodiče zveme dne 23. června 2021 od 16 do 17 hod.

na odpoledne otevřených dveří naší školy.  Seznámíte se s p. učitelkami, můžete si prohlédnout areál školy a třídy. Rádi zodpovíme vaše dotazy.

 

Schůzky rodičů budoucích prvňáčků

Tisk PDF

Schůzky rodičů budoucích prvňáčků se budou konat v pondělí dne 7. června 2021 v následujících časech:

pro budoucí 1.A  od 16.00 hodin,

pro budoucí 1.B  od 17.00 hodin.

Obě schůzky proběhnou v jídelně pracoviště Tererovo nám. 1.

 

 

Testování žáků - Ter.

Tisk PDF

Ochranná lhůta po prodělání onemocnění Covid 19 je stanovena na 180 dní od pozitivního testu.  Žáci, kteří z tohoto důvodu nemusí být testováni musí doložit potvrzení o pozitivním testování, nebo zprávu o prodělání nemoci od lékaře.

 

 

Dodatek MŠMT k přijímacímu řízení - Ter.

Tisk PDF

Dodatek MŠMT k letošním přijímacím zkouškám na SŠ

- náhradní termín a zpětvzetí zápisového lístku

 

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod nekonání jednotné přijímací zkoušky v prvním nebo druhém termínu. Tento úmysl musí potvrdit řediteli SŠ, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14.5.2021.

 

Potvrdit konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

 

 

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání na střední škole po konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu.

 

 

Ředitel střední školy musí tyto dodatky zveřejnit na webových stránkách školy.

 

Přesné znění najdete na msmt.cz a v příloze tohoto dokumentu.

  MŠMT dodatek 

V Olomouci, 11.5.2021

 

Obnovení střídavé prezenční výuky na 2. stupni - od 10. 5. 2021

Tisk PDF

Vážení rodiče,

MŠMT ČR rozhodlo o obnovení výuky na základních školách a o střídavé výuce, a to od 10. května 2021. Opatřením MZd ČR se stanovuje povinnost testování dětí ve školách neinvazivními antigenními testy pro samoodběr, zatím 2x týdně (pondělí a čtvrtek).

Výjimka z testování dětí může nastat pouze v těchto případech:

  1. 1.     Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
  2. 2.     Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Pokud tedy zákonný zástupce doloží prokazatelným způsobem splnění některé z  uvedených možností výjimky, dítě v daný den testováno nebude.

Dále dochází ke změnám v časovém rozvrhu – třídy budou chodit do školy v různou dobu a vyučovací hodiny budou také různě začínat a končit. Cílem je udržet stabilní kolektivy, které se nebudou zbytečně  míchat. Je změněn také harmonogram, kdy budou jednotlivé třídy chodit na obědy.

Žáci budou do školy vcházet postupně po třídách určeným vchodem a v danou dobu. Časy vstupu Vašich dětí do školy, místo srazu třídy a začátek vyučování najdete v další příloze. Je nezbytně nutné dodržovat stanovené časy příchodu žáků do školy tak, aby výuka mohla vždy začít v určený čas a nebyla rušena pozdními příchody!

Nošení roušek je povinné po celou dobu pobytu ve všech prostorech školy s výjimkou konzumace jídla a nápojů. Proto je nutné, aby děti měly denně alespoň 2 roušky!

Výuka bude probíhat podle rozvrhu s tím, že může docházet k posunu posledních vyučovacích hodin v souvislosti s harmonogramem, kdy chodí jednotlivé třídy na oběd. Hodiny TV budou probíhat - bez převlékání v šatnách u tělocvičny, děti se budou převlékat ve třídách.

Všichni žáci mají nyní obědy odhlášené. Pokud budete mít zájem o stravování Vašeho dítěte ve školní jídelně po dobu prezenční výuky, musíte si přihlášení ke stravování zajistit sami. Žáci, kteří mají po dobu distančního vzdělávání obědy přihlášené, si  mohou obědy vyzvedávat  i nadále ve školní jídelně na pracovišti Tererovo nám.

Výdej obědů bude možný pouze do jídlonosičů a pro obě pracoviště školy (Terera i Helsinská) se budou obědy vydávat v době od 11:00 do 11:45 hod. a potom v době od 12:30 do 13:00 hod. na pracovišti Terera - boční vchod do ŠJ (od MŠ).

Všechny individuální změny ve stravování si musíte tedy zajišťovat sami.

 

V Olomouci 5. 5. 2021                                                                                                           vedení školy

                                                                                                                                      

 Harmonogram střídavé výuky od 10. 5. 2021 - 2. stupeň

  Rozvrh hodin od 10. 5. 2021 - 2. stupeň

 



 

Výsledek zápisu do 1.třídy pro šk. rok 2021/2022 - Ter.

Tisk PDF
 Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání - pracoviště Tererovo náměstí 
 

Informace o přijímacích zkouškách a souvisejícím testováním - Ter.

Tisk PDF

Informace o přijímacích zkouškách a souvisejícím testováním

 

Návratka

 
Strana 1 z 6