Fakultní základní škola Olomouc

Jste zde: Home Akce školy Školní rok 2018/2019 Týden prevence na 2. stupni

Banner

Týden prevence na 2. stupni

Tisk PDF

Od 3. 12. – 7. 12. 2018 probíhal na 2. stupni "Týden prevence" zaměřený na rizikové chování (užívání drog, alkohol, gamblerství), na sociálně-patologické jednání ve školním kolektivu (šikana, kyberšikana, agresivita, záškoláctví), na domácí násilí a násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci, na základy všeobecného práva a jeho aplikaci v praxi.