Fakultní základní škola Olomouc

Jste zde: Home

Banner

Dokumenty školy

 Školní řád   Oznámení o nepřítomnosti žáka ve škole 

 Přihláška do sportovní třídy

 Žádost o uvolnění z TV 

 Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků 

 Informace o přístupovém systému pro žáky do školy 

 Způsob hrazení nákladů za poskytnutí informací 


 Výroční zpráva 2017/2018 

 Vnitřní řád školní jídelny  Směrnice k pobytům v přírodě

Tisk PDF

Vnitřní směrnice školy týkající se zotavovacích pobytů žáků ve zdravotně příznivém prostředí - pobyty v přírodě je k dispozici u vedení školy na Tererově náměstí 1 i Helsinská 6.

Vedení školy