Fakultní základní škola Olomouc

Jste zde: Home

Banner

Zápis do 1. tříd pro šk. r. 2019/2020

Tisk PDF

ZÁPIS DO 1. TŘÍD pro školní rok 2019/2020

proběhne na obou pracovištích ve dnech 3. a 4. dubna 2019 (středa a čtvrtek)

vždy od 13:00 do 17:00 hodin.


Při zápisu přinesou zákonní zástupci rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. V případě žádosti o odklad povinné školní docházky odevzdají zákonní zástupci při zápise doporučení školského poradenského zařízení a pediatra. 

Pokud bylo dítě vyšetřeno ve školském poradenském zařízení z jiných důvodů, u zápisu zákonní zástupci předloží také doporučení ŠPZ či jiné zprávy a lékařská doporučení.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ do 1. ročníku ve školním roce 2019/2020:

1. Spádoví se sourozencem na naší škole

2. Spádoví bez sourozence

3. Nespádoví se sourozencem na naší škole

4. Nespádoví bez sourozence

 

Spádovost

Spádový obvod

Kritéria pro přijetí

Obsah zápisu

Doporučení zákonným zástupcům

Desatero pro rodiče MŠMT

Desatero pro rodiče

Požadavky k zápisu

Další informace

Máte doma předškoláka

Odklad povinné školní docházky

Kontakty na školská poradenská zařízení (PPP a SPC)

Povinné předškolní vzdělávání

Předčasné zaškolení

Upozornění zřizovatele školy