Fakultní základní škola Olomouc

Jste zde: Home

Banner

Zápis do 1.třídy pro šk.rok 2019/2020 - Hel.

Tisk PDF

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 NA OBOU PRACOVIŠTÍCH ŠKOLY PROBĚHNE VE DNECH 3. A 4. DUBNA 2019

VŽDY OD 13:00 DO 17:00 HODIN

 

 

Při zápisu přinesou zákonní zástupci rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. V případě žádosti o odklad povinné školní docházky odevzdají zákonní zástupci při zápise doporučení školského poradenského zařízení a pediatra.

Pokud bylo dítě vyšetřeno ve školském poradenském zařízení z jiných důvodů, u zápisu zákonní zástupci předloží také doporučení ŠPZ či jiné zprávy a lékařská doporučení.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ do 1. ročníku ve školním roce 2019/2020:

1. Spádoví se sourozencem na naší škole

2. Spádoví bez sourozence

3. Nespádoví se sourozencem na naší škole

4. Nespádoví bez sourozence

 

 Spádovost 

 Spádový obvod 

 Kritéria pro přijetí 

 Obsah zápisu 

 Doporučení zákonným zástupcům 

 Desatero pro rodiče MŠMT 

 Desatero pro rodiče 

 Požadavky k zápisu 

 Další informace 

 Máte doma předškoláka 

 Odklad povinné školní docházky 

 Kontakty na školská poradenská zařízení (PPP a SPC) 

 Povinné předškolní vzdělávání 

 Předčasné zaškolení 

 Upozornění zřizovatele školy